Lâm Đồng hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công cụ nâng cao năng suất

author 00:24 03/08/2014

(VietQ.vn) - Để xây dựng phong trào cải tiến năng suất chất lượng và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng và triển khai dự án năng suất chất lượng của tỉnh giai đoạn 2012 – 2015.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Theo đó dự án sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh một phần kinh phí cho các đơn vị xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý tiên tiến (ISO 9000, ISO 22000, GMP, HACCP), công cụ cải tiến năng suất và chất lượng và tổ chức đào tạo cho các doanh nghiệp về năng suất chất lượng – cải tiến năng suất chất lượng, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở với tổng kinh phí hơn một tỷ đồng.

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn, áp dụng các công cụ quản lý tại tỉnh Lâm Đồng

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn, áp dụng các công cụ quản lý tại tỉnh Lâm Đồng

Trong năm 2014, dự án Năng suất Chất lượng tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các nội dung và mức kinh phí hỗ trợ cụ thể như sau:

Hỗ trợ hoạt động đào tạo các công cụ cải tiến và hệ thống quản lý:

- Hỗ trợ: 20.000.000 đồng/01 hệ thống quản lý.

- Hỗ trợ: 15.000.000 đồng/01 công cụ cải tiến.

Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng:

 - Hỗ trợ tối đa 70% kinh phí tư vấn nhưng không quá 45.000.000 đồng đối với việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và không quá 35.000.000 đồng đối với việc áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

- Hỗ trợ 1.000.000 đồng/sản phẩm để thử nghiệm mẫu và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, hàng hóa của doanhnghiệp.

Hỗ trợ tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia:

 - Hỗ trợ 20.000.000 đồng cho doanh nghiệp đạt giải vàng.

- Hỗ trợ 17.000.000 đồng cho doanh nghiệp đạt giải bạc.

Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm, tính theo đầu sản phẩm:

 - Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: 20.000.000 đồng.

- Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia: 10.000.000 đồng.

PV


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang