Quản lý rủi ro trong hệ thống và kỹ thuật phần mềm với ISO/IEC/IEEE 16085

author 06:04 05/02/2021

(VietQ.vn) - Những chương trình lớn và các dự án kỹ thuật phức tạp thường rất dễ xảy ra rủi ro, chính vì vậy việc quản lý rủi ro là việc làm rất cần thiết. Phiên bản mới của ISO / IEC / IEEE 16085 được cập nhật sẽ giải quyết vấn đề này.

ISO / IEC / IEEE 16085, Hệ thống và kỹ thuật phần mềm - Quy trình vòng đời - Quản lý rủi ro, là tiêu chuẩn áp dụng chung cho các nhà chịu trách nhiệm quản lý rủi ro liên quan đến hệ thống và phần mềm. Bản sửa đổi gần đây được điều chỉnh để phù hợp với các tiêu chuẩn khác, cũng như thêm một số nội dung mới liên quan đến thách thức trong quản lý rủi ro vốn có trong các chương trình lớn và dự án kỹ thuật hệ thống phức tạp.

Phiên bản mới này của tiêu chuẩn cung cấp thông tin về cách thiết kế, phát triển, triển khai và liên tục cải tiến quản lý rủi ro trong hệ thống, dự án kỹ thuật phần mềm trong suốt vòng đời của nó. Tiêu chuẩn này giải thích quy trình quản lý rủi ro được mô tả trong Tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC / IEEE 15288, Hệ thống và kỹ thuật phần mềm - Quy trình vòng đời hệ thống và ISO / IEC / IEEE 12207, Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Quy trình vòng đời phần mềm.

Bằng cách thiết lập một tiêu chuẩn toàn diện để tích hợp nhiều quy trình, thực hành, kỹ thuật và công cụ được áp dụng trong các hệ thống và dự án kỹ thuật phần mềm cũng như hoạt động vòng đời khác, ISO / IEC / IEEE 16085 cho phép một cách tiếp cận thống nhất để quản lý rủi ro.

ISO / IEC / IEEE 16085 được phát triển bởi ủy ban kỹ thuật chung ISO / IEC JTC 1, Công nghệ thông tin, ISO và IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế) trong tiểu ban SC 7, Kỹ thuật phần mềm và hệ thống, ban thư ký do BIS cung cấp, Thành viên ISO cho Ấn Độ. Tiêu chuẩn này được soạn thảo với sự hợp tác của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE).

Hà My

Nhóm thực phẩm có thể gây phá hủy xương khủng khiếp nên tránh lạm dụng(VietQ.vn) - Rượu, muối, cà phê…là một trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày nhưng lại có nguy cơ phá hủy xương nghiêm trọng nếu lạm dụng.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang