Quy định mới về chứng nhận và công bố hợp quy đối với SPHH chuyên ngành CNTT và truyền thông

author 06:21 15/05/2020

(VietQ.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 10/2020/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Các sản phẩm thuộc lĩnh vực CNTT và truyền thông phải thực hiện công bố hợp quy. 

Theo đó, việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo một trong ba phương thức theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:

Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình

Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất

Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Nguyên tắc áp dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như sau:

Phương thức 1: Áp dụng để thực hiện cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong dây chuyền đã có chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001 hoặc tương đương).

Phương thức 5: Áp dụng để thực hiện cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong dây chuyền chưa có chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001 hoặc tương đương) nhưng có quy trình sản xuất và giám sát đảm bảo chất lượng để đánh giá.

Phương thức 7: Áp dụng để thực hiện cấp Giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa không áp dụng được theo Phương thức 1 hoặc Phương thức 5.

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT cũng quy định phương thức chứng nhận phải được ghi trên Giấy chứng nhận hợp quy và làm cơ sở cho việc xác định phạm vi của Giấy chứng nhận hợp quy, phương pháp giám sát đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau chứng nhận.

Về Quy trình, thủ tục công bố hợp quy, Thông tư quy định rõ, đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước thì tổ chức, cá nhân lập hồ sơ công bố hợp quy theo quy định và gửi một bộ đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ như: Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước (Cổng dịch vụ công của Cục Viễn thông, cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông) hoặc nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính về Cục Viễn thông.

Thông tư cũng quy định về thời gian xử lý hồ sơ công bố hợp quy là 15 ngày đối với hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ và 5 ngày đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ.

Giải đáp doanh nghiệp quy định về công bố hợp quy sản phẩm(VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa giải đáp cho doanh nghiệp về quy định liên quan tới việc công bố hợp quy cho sản phẩm hàng hóa.

Hà Thanh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang