Sau 1 năm, dân số Việt Nam tăng lên gần 1 triệu người

author 10:44 29/06/2016

(VietQ.vn) - Hiện dân số nam là 45,75 triệu người, chiếm 49,4%; dân số nữ 46,95 triệu người, chiếm 50,6%.

Báo cáo mới nhất về dân số của Tổng cục thống kê cho biết, dân số trung bình năm 2016 của cả nước ước tính 92,70 triệu người, tăng 987,8 nghìn người, tương đương tăng 1,08% so với năm 2015, bao gồm dân số thành thị 32,06 triệu người, chiếm 34,6%; dân số nông thôn 60,64 triệu người, chiếm 65,4%; dân số nam 45,75 triệu người, chiếm 49,4%; dân số nữ 46,95 triệu người, chiếm 50,6%.

Tổng cục thống kê họp báo công bố các số liệu về tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2016

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 01/7/2016 ước tính là 54,4 triệu người, tăng 654,3 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2015. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tại thời điểm trên ước tính 47,5 triệu người, tăng 263,6 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2015.

Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong 6 tháng đầu năm nay ước tính 53,3 triệu người, bao gồm 22,5 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 42,2% tổng số; khu vực công nghiệp và xây dựng 13,0 triệu người, chiếm 24,4%; khu vực dịch vụ 17,8 triệu người, chiếm 33,4%.

Trong đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/6/2016 tăng 5,9% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,4%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 3,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,9%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu là 2,27%, trong đó khu vực thành thị là 3,18%; khu vực nông thôn là 1,81%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (Từ 15-24 tuổi) 6 tháng đầu năm là 6,83%, trong đó khu vực thành thị là 11,00%; khu vực nông thôn là 5,24%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,73%, trong đó khu vực thành thị là 0,72%; khu vực nông thôn là 2,28%.

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang