SII báo lỗ hơn 9 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2020

author 16:24 25/04/2020

(VietQ.vn) - Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn ghi nhận lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 10 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2020.

Sự kiện: Kết quả kinh doanh

3 tháng đầu năm SII lỗ ròng 9 tỷ

Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (HOSE: SII) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020, ghi nhận lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 10 tỷ đồng. Cụ thể, theo báo cáo, quý I/2020, doanh thu thuần SII đạt gần 51 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán vượt luôn doanh thu, ghi nhận gần 55 tỷ đồng khiến cho SII lỗ gộp gần 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính gấp 9 lần, ghi nhận hơn 42 tỷ đồng. Trong đó, lãi chuyển nhượng khoản đầu tư tài chính hơn 13 tỷ đồng, cổ tức, lợi nhuận được chia gần 26 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp của SII cũng lần lượt giảm 3% (gần 27 tỷ đồng) và 41% (gần 10 tỷ đồng). Đặc biệt, khoản lợi nhuận khác của công ty trong quý đầu 2020 giảm đến 99.8%, xuống chỉ còn hơn 77 triệu đồng và lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 10 tỷ đồng.

Giải trình vấn đề trên, SII cho rằng, thu nhập khác của công ty giảm mạnh khoảng 50 tỷ từ khoản hỗ trợ không hoàn lại của Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho dự án nước Củ Chi đã kết thúc phân bổ trong năm 2019. Mặc dù doanh thu hoạt động tài chính tăng nhưng do điều chỉnh giảm phần cổ tức Tân Hiệp tại thu nhập đầu tư vào Công ty liên kết dẫn đến chênh lệch giảm tương đương 20 tỷ đồng.

Tính tới thời điểm 31/03/2020, các khoản phải thu ngắn hạn của SII tăng 7%, lên gần 194 tỷ đồng. Ngược lại, hàng tồn kho giảm 37%, xuống còn 19 tỷ đồng Hết quý I, tổng tài sản của SII ghi nhận gần 2.619 tỷ đồng, giảm 8% so với con số hồi đầu năm.

 3 tháng đầu năm, SII lỗ ròng 9 tỷ đồng.

SII đặt mục tiêu lỗ 40 tỷ năm 2020

Trước đó, SII công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, trong đó đáng chú ý nhất là mục tiêu lỗ gần 40 tỷ đồng trong năm 2020.

Nhìn về bức tranh kinh doanh năm 2019, SII đạt gần 181 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 26% so với cùng kỳ; kinh doanh dưới giá vốn khiến SII lỗ gộp 34 tỷ đồng; chi phí tài chính lên tới 111 tỷ đồng nên sau khi trừ các khoản chi phí SII lỗ thuần 155,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ cũng lỗ thuần 136 tỷ đồng. Tuy nhiên, do vẫn có 201 tỷ đồng lợi nhuận khác nên SII báo lãi ròng 32,6 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt hơn 51 tỷ đồng, tăng 18,6% so với năm 2018.

Trên báo cáo kiểm toán 2019, kiểm toán cho rằng với khoản nợ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền 56 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty bị thâm hụt trong hai năm liên tục. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. Tuy nhiên, Ban giám đốc công ty đã có kế hoạch thoái vốn tại các công ty con để cải thiện khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và công ty mẹ là công ty CII sẽ hỗ trợ tài chính khi cần thiết.

Những năm gần đây, lợi nhuận gộp của SII liên tục đi xuống, thậm chí là lỗ gộp xuất phát một phần từ giá nước vẫn giữ nguyên theo năm 2013 trong khi các chi phí đầu vào gia tăng hàng năm. Việc có nhiều nhà máy đi vào hoạt động giai đoạn đầu hoặc đang được đầu tư như Củ Chi, An Khê đã khiến cho chi phí giá vốn và chi phí lãi vay tăng cao.

Tính đến 31/12/2019 tổng tài sản của SII đạt 2.849 tỷ đồng trong đó chủ yếu là tài sản cố định với nguyên giá là 2.707 tỷ đồng nhưng mới khấu hao được 561 tỷ đồng. Để tài trợ cho việc đầu tư vào các nhà máy và các công ty ngành nước khác, Saigon Water đã thực hiện vay nợ ngắn và dài hạn hơn 1.117 tỷ đồng. Điều này là một trong những lý do khiến chi phí lãi vay rất lớn và ăn mòn lợi nhuận của công ty.

Sang năm 2020, SII sẽ không còn được ghi nhận doanh thu 200 tỷ đồng từ phân bổ khoản hỗ trợ 600 tỷ đồng trong khi lợi nhuận của các công ty Tân Hiệp, Gia Lai, Dankia, BOO không đủ bù đắp được các khoản lỗ từ dự án Củ Chi và SG-Pleiku nên SII dự tính tổng doanh thu đạt 275 tỷ đồng giảm 40% so với thực hiện 2019 và sẽ lỗ gần 40 tỷ đồng trong năm 2020.

Đối với dự án Củ Chi, SII dự tính sẽ tăng số lượng khách hàng khối sản xuất qua đó tăng sản lượng ghi thu và giá bán bình quân. Tiếp tục làm việc với UBND thành phố, các sở ban ngành và BQL các KCN trên địa bàn để thúc đẩy việc chuyển từ nước ngầm sang sử dụng nước mặt do công ty cung cấp. Đối với Saigon Dankia sẽ thực hiện tăng sản lượng tiếp nhận của CTCP Cấp nước Lâm Đồng từ 25.000 m3/ngày đêm lên 27.000 m3/ngày đêm…

Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang