Sơn La: Đẩy mạnh xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào cơ quan hành chính

author 05:32 02/05/2018

(VietQ.vn) - Trong tháng 4/2018, Sơn La đã đẩy mạnh xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Theo thông tin từ Chi cục TCĐLCL tỉnh Sơn La, trong tháng 4/2018, thực hiện Quyết định số 545/QĐ-UBND tỉnh về kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2019.

Chi cục đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn chất lượng Quốc tế và dịch vụ tư vấn kỹ thuật QM làm việc với UBND huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu để thống nhất một số nội dung trong việc triển xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Đoàn công tác làm việc tại UBND huyện Yên Châu. Ảnh: Chi cục TCĐLCL Sơn La 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 được triển khai áp dụng tại 12 huyện, thành phố, bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn và gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính tại UBND xã, phường thị trấn trên toàn tỉnh.

Hoàn thiện, thống nhất chung các quy trình xử lý công việc tại UBND các xã, phường, thị trấn phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu tin học hóa, tạo điều kiện cho người đúng đầu UBND cấp xã, phường, thị trấn kiểm soát được quy trình giải quyết công việc tại địa phương, góp phần đẩy mạnh công tác cái cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, năm 2018 huyện Vân Hồ sẽ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 cho 14 xã, huyện Mộc Châu 14 xã, thị trấn, huyện Yên Châu 10 xã, thị trấn.

Quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 có sự tham gia của lãnh đạo đơn vị và các cá nhân có liên quan; sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa đơn vị tư vấn và đơn vị áp dụng.

Trong suốt quá trình triển khai, Chi cục TCĐLCL Sơn La sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn áp dụng TCVN ISO 9001: 2015 đối với xã, phường, thị trấn đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đúng nội dung, tiến độ, hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất của Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Lan Anh

EVNHCMC đạt chứng nhận ISO 9001:2015(VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 về Hệ thống quản lý chất lượng cho Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC).
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang