Tổ chức, hoạt động của BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT

author 00:17 16/01/2015

(VietQ.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo vừa ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo vừa ký Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo (Ban Chỉ đạo liên ngành) là một bộ phận của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo quốc gia) được thành lập theo Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Phát triển KH&CN là hướng ưu tiên của Việt Nam

Khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo liên ngành có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, tư vấn cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia các chủ trương, chính sách lớn, chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo (VH, XH, KH, CN và GDĐT); đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

Ban Chỉ đạo liên ngành còn giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các chủ trương, chính sách lớn về hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT;  giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phối hợp, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo liên ngành phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan và địa phương tiến hành công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền và bồi dưỡng kiến thức về chủ trương, đường lối và các nội dung của hội nhập quốc tế về VH, XH, KH, CN và GDĐT...

Phó trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kiêm Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo liên ngành; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang