Vì sao Cao su Sao Vàng bị phạt 85 triệu đồng?

author 16:17 04/11/2019

(VietQ.vn) - UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 346/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Công ty CP Cao su Sao Vàng. 

Cụ thể, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã chứng khoán SRC) không gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và không gửi thông báo mời họp đúng thời hạn theo quy định.

Mức phạt là 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo nghị quyết HĐQT SRC ngày 19/10, Công ty chấp thuận đơn đề nghị của nhóm cổ đông sở hữu gần 7 triệu cổ phần, tương ứng 24,49% số cổ phần có quyền biểu quyết của SRC trong thời hạn liên tục 6 tháng.

Đồng thời, SRC sẽ triệu tập cuộc họp ĐHCĐ bất thường lần 1/2019 để xin ý kiến cổ đông các nội dung: Miễn nhiệm 1 thành HĐQT và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT; Bầu cử bổ sung 1 thành viên HĐQT; Sửa đổi điều lệ công ty, sửa đổi quy chế quản trị công ty và các vấn đề khác. 

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường là ngày 15/11. Thời gian tổ chức dự kiến ngày 16/12/2019.

Đại lý ủy quyền chính thức của Ford Việt Nam bị xử phạt 70 triệu đồng(VietQ.vn) - UBCKNN vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần City Auto - Đại lý ủy quyền chính thức của Công ty Ford Việt Nam do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Thanh Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang