Viện trưởng viện V-KIST sẽ hưởng lương hơn 120 triệu/tháng

author 17:56 21/07/2014

(VietQ.vn) - Dự thảo viện VKIST đã xác định mức lương Viện trưởng viện V-KIST hơn 120 triệu tháng.

Bộ KH&CN đang nghiên cứu trình Quốc hội cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt.

Theo dự thảo, Ngân sách dự kiến cho việc thành lập V-KIST (khoảng 70 triệu USD) bao gồm các nguồn: ODA không hoàn lại của Hàn Quốc (35 triệu USD) và 730 tỷ VND (35 triệu USD) đối ứng từ Chính phủ Việt Nam.

Nguồn ODA Hàn Quốc: dành cho việc xây dựng các tòa nhà nghiên cứu (20 triệu USD, tòa nhà chính + 3 tòa nhà nghiên cứu + nhà khách), thiết bị (9 triệu USD), các khoản khác (6 triệu USD, khoản ngân sách ban đầu để quản lý + thiết bị liên quan đến dụng cụ + hỗ trợ tư vấn,…).

Lương Viện trưởng viện VKIST cao để thu hút nhân tài khoa học

Lương Viện trưởng viện VKIST cao để thu hút nhân tài khoa học. Trong ảnh là khu công nghệ cao Hòa Lạc, nơi đặt trụ sở VKIST

Nguồn vốn phía Việt Nam: Cấp đất, cơ sở vật chất bổ sung, kinh phí hoạt động giai đoạn ban đầu.

Trong thời gian 5 năm đầu hoạt động, ngân sách hoạt động của Viện, bao gồm chi vận hành bộ máy và cho các hoạt động nghiên cứu, được bảo đảm cấp từ ngân sách nhà nước dành cho sự nghiệp KH&CN.

Phương thức cấp ngân sách cho Viện theo các hình thức: Chi thường xuyên để vận hành bộ máy; Chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng của Nhà nước; Chi đầu tư tăng cường thiết bị, hạ tầng theo các nhiệm vụ nghiên cứu.

Ngoài ra, Bộ KH&CN cùng Chủ tịch Viện chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn đầu tư, tài trợ cho các nhiệm vụ KH&CN từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài để tăng thêm nguồn ngân sách cho Viện.Đặc biệt, khi V-KIST đi vào hoạt động, Bộ KH&CN cũng sẽ tăng cường nguồn ngân sách để hỗ trợ giải quyết các thách thức công nghệ trong các doanh nghiệp công nghiệp trên cơ sở phối hợp đặt hàng thông qua V-KIST.

Dự kiến trong năm đầu tiên hoạt động, lương Viện trưởng viện VKIST là 6.000 USD/tháng; có 3 Phó Chủ tịch, mỗi người lương 4.000 USD/tháng; Trưởng phòng Hành chính lương 1.000 USD/tháng; nhân viên văn phòng lương 500 USD/tháng; Trưởng phòng nghiên cứu lương 4.000USD/tháng; nghiên cứu viên lương 1.000 USD/tháng.

Trong tổng số 120 vị trí việc làm dự kiến của Viện, trong năm đầu khởi động Dự án, ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm chi trả cho tối thiểu 60 vị trí việc làm, bao gồm các vị trí lãnh đạo, quản lý Viện và chuyên gia nghiên cứu chủ chốt. Các vị trí còn lại, căn cứ theo các nguồn thu từ hợp đồng nghiên cứu đặt hàng của Viện để có kế hoạch tuyển dụng phù hợp.Đến năm 2020, Nhà nước cấp ngân sách trả lương cho tối đa 200 vị trí việc làm (lộ trình tăng nhân lực cơ hữu được Nhà nước trả lương theo Bảng 14 dưới đây). Từ sau năm 2020, V-KIST có trách nhiệm tự bảo đảm ngân sách để trả lương cho các vị trí cơ hữu này.

Ngân sách chi cho các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, bao gồm: Chi các hoạt động hành chính; chi hợp tác quốc tế, mời các chuyên gia nước ngoài tham gia các sự kiện và đánh giá hoạt động của Viện; chi truyền thông, quảng bá V-KIST; chi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu (máy móc, thiết bị, vật liệu,...); chi phí bảo dưỡng, bảo trì máy móc thí nghiệm…

Để bảo đảm việc vận hành các hoạt động của Viện được thông suốt và đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của thế giới, mức chi ngân sách cho hoạt động này tối thiểu bằng 30% tổng mức chi lương cho các vị trí cơ hữu của Viện.Theo đó, trung bình mỗi năm phải bảo đảm ngân sách khoảng 550.000 USD cho các hoạt động hỗ trợ. 

Theo phương án chi ngân sách cho các hoạt động vận hành V-KIST ở trên, trung bình 1 năm, ngân sách nhà nước cần bảo đảm: Tổng chi lương cho các vị trí việc làm (120 vị trí): 37.245.600.000 VNĐ (Ba mươi bảy tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

Trong đó, chi từ nguồn ngân sách cho các vị trí quản lý và nghiên cứu có trình độ cao cho năm đầu tiên đi vào hoạt động dự kiến khoảng 28.022.400.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ, không trăm hai mươi hai triệu đồng, ước tính khoảng 2,4 tỷ đồng/tháng).

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang