Áp dụng ISO 14000: Bài học kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam

author 11:41 31/08/2022

(VietQ.vn) - Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000 giúp doanh nghiệp thuận tiện trong quá trình sản xuất và hạn chế rủi ro từ môi trường.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường, trong đó đưa ra yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho doanh nghiệp. Mục đích của bộ tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường.

Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam thành lập từ năm 1994 là một trong những công ty thang máy đầu tiên tại Việt Nam chuyên kinh doanh, sản xuất, bảo trì và sửa chữa thang máy. Quá trình áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 1400, Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã triển khai thành công hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010 từ vấn đề quản lý khía cạnh môi trường, đáp ứng yêu cầu pháp lý, điều kiện cơ sở hạ tầng cũng như cam kết, phối hợp của ban lãnh đạo, nhân viên công ty.

Quá trình áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010 tại Nhà máy Đức Hòa - Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã nhận được sự cam kết của ban lãnh đạo cũng như hỗ trợ về nguồn lực, cùng việc nhà máy đã có kinh nghiệm trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo TCVN ISO 9001:2008, được phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Nhà máy nằm trong khu công nghiệp Đức Hòa 3 có nhà xưởng rộng, cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm, hoạt động của nhà máy ít gây ô nhiễm môi trường. Đó là những thuận lợi trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010.

Những bài học kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam áp dụng thành công ISO 14000

 Những bài học kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam áp dụng thành công ISO 14000.

Tuy nhiên, quá trình áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010 cũng tồn tại một số khó khăn như: Chậm chễ trong việc phê duyệt, ban hành hệ thống tài liệu liên quan đến TCVN ISO1400:2010, bổ sung tài liệu pháp lý của các bên hữu quan như: Hồ sơ pháp lý liên quan đến các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý phế liệu, hóa chất, chất thải…

Việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010 tại Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã đạt được những kết quả như: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên về hoạt động bảo vệ môi trường cũng như TCVN ISO 14001:2010.

Giúp công ty quản lý tốt hơn công tác quản lý phế liệu, chất thải rắn (thông thường, nguy hại…), quản lý hóa chất, quản lý nước thải, khí thải… Bên cạnh đó, việc quản lý phế liệu, chất thải rắn (thông thường, nguy hại…) và công tác quản lý hóa chất vẫn còn một số vấn đề như: Việc quản lý bao tay dính dầu của công nhân viên còn kém do ý thức chưa cao, lưu chứa hóa chất và quản lý kho chưa chặt chẽ.

Trong quá trình điều tra xác định các tác động môi trường từ tất cả hoạt động của công ty, công ty đã nhận diện được 36 khía cạnh môi trường và xác định 8 khía cạnh có ý nghĩa.

Căn cứ vào các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và điều kiện thực tế, Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã tiến hành mục tiêu môi trường và kế hoạch hành động để giảm thiểu tác động môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty thông qua các buổi tập huấn và đào tạo. Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam cũng tiến hành cập nhật và lập danh mục 45 văn bản pháp quy trên website thư viện pháp luật, tiến hành đánh giá sự tuân thủ, xác định một nội dung chưa phù hợp.

Những bài học kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam áp dụng thành công ISO 14000

Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam áp dụng thành công ISO 14000.

Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam đã nhận diện được 14 tình huống khẩn cấp có thể xảy ra và đưa ra phương pháp ứng phó tương ứng để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và tác động đến môi trường. Song song đó, công ty cũng tiến hành đào tạo, diễn tập cho cán bộ - công nhân viên và người lao động hàng năm, trang bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ đã nêu trong phương án ứng phó. Thường xuyên kiểm tra, bổ sung, thay thế các thiết bị hỏng, hết hạn sử dụng.

Công ty cũng có kho lưu chứa hóa chất riêng, dán nhãn cảnh báo nguy hiểm, có cửa và khóa riêng, chỉ những người có phận sự mới được ra vào kho.

Công ty cũng đưa ra các quy định và quản lý chất thải. Chất thải nguy hại được gom, phân loại và lưu chứa đúng quy định trước khi giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý. Chính sách quản lý, bao gồm chính sách môi trường đã được phê duyệt và phổ biến đến cán bộ, công nhân viên và người lao động đều hiểu rõ. Bùn từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy được thu gom, lưu chứa chờ đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang