Bộ trưởng Tài chính: Cắt giảm thủ tục hành chính, xóa bỏ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp

author 06:33 24/10/2018

(VietQ.vn) - Cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính-ngân sách, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính quan tâm, đẩy mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thời gian qua, công tác cải cách thể chế của Bộ Tài chính luôn được gắn với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, qua đó hệ thống pháp luật tài chính đã có bước hoàn thiện quan trọng với số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Bộ Tài chính đã rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm và tiếp tục bãi bỏ những TTHC không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Với nhiều cách làm sáng tạo như một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định và một thông tư sửa nhiều thông tư, có nhiều văn bản đã tác động mạnh mẽ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo cơ sở pháp lý để đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, hiện đại hoá quản lý, qua đó đã từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cũng như minh bạch thông tin, quy trình, thủ tục để triển khai thực hiện.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội 14 dự án luật; 4 nghị quyết của Quốc hội, 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 99 nghị định, 109 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 1.104 thông tư, thông tư liên tịch.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội 4 dự án luật; 3 nghị quyết của Quốc hội, 5 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 111 nghị định, 28 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 551 thông tư.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) như: Gắn công tác cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh với công tác cải cách thể chế; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC theo quy định của pháp luật ngay từ khâu dự thảo; Chủ động rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong lĩnh vực tài chính, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp; Công khai, minh bạch tất cả các TTHC.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, giai đoạn 2011-2015, đã thực hiện rà soát cắt giảm 248 TTHC và đơn giản hóa đối với 962 TTHC. Tính đến cuối năm 2015 bộ TTHC lĩnh vực tài chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa còn lại 1045 TTHC (trong đó: lĩnh vực thuế: 395 TTHC, lĩnh vực hải quan: 219 TTHC, lĩnh vực chứng khoán: 161 TTHC, lĩnh vực KBNN: 57 TTHC và lĩnh vực tài chính khác: 213 TTHC).

Từ năm 2016 đến nay đã thực hiện rà soát cắt giảm 174 TTHC và đơn giản hóa 888 TTHC. Kết quả tính đến tháng 10/2018, bộ TTHC lĩnh vực tài chính còn lại 987 TTHC (trong đó: bao gồm: lĩnh vực thuế: 298 TTHC, lĩnh vực hải quan: 183 TTHC, lĩnh vực chứng khoán: 184 TTHC, lĩnh vực KBNN: 22 TTHC và lĩnh vực tài chính khác: 300 TTHC).

Để tiếp tục thực hiện công tác CCHC, trọng tâm là kiểm soát TTHC, Bộ Tài chính đã chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ những TTHC không cần thiết, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Hiện, Bộ Tài chính đã xây dựng được phương án cắt giảm trên 140 TTHC và đơn giản hóa 28 TTHC ở các lĩnh vực: Thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, chứng khoán và lĩnh vực tài chính khác.

Đồng thời, hiện nay Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, dự kiến sẽ cắt giảm 117 điều kiện kinh doanh trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo lãnh đạo Bộ Tài Chính, công tác cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh được triển khai quyết liệt, nhiều TTHC được cắt giảm, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các chỉ số nộp thuế, chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới cải thiện được thứ bậc xếp hạng.

Những kết quả cải cách của Bộ Tài chính đã góp phần tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được xã hội, cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Bộ Tài chính luôn nằm trong nhóm 03/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách hành chính trong 4 năm, từ năm 2014 – 2017 và là Bộ đứng đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong 6 năm liên tiếp từ năm 2013 - 2018.

 

Công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2018(VietQ.vn) - Sáng ngày 17/8, tại Hà Nội, Hội nghị “Công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018” đã được tổ chức.

Bảo Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang