'Bông hồng vàng Phú Yên' trần tình gì về việc Thuận Thảo lỗ chồng lỗ?

author 13:51 25/01/2019

(VietQ.vn) - Công ty Cổ phần Thuận Thảo của "bông hồng vàng Phú Yên" Võ Thị Thanh mới đây đã có văn bản giải trình về việc lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 giảm lỗ so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 bị lỗ.

Theo bà Thanh, lợi nhuận quý IV/2018 bị lỗ gần 40,584 tỷ đồng, giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2017 gần 5,169 tỷ đồng (năm 2017 công ty lỗ 45,752 tỷ đồng).

Trong đó, doanh thu hoạt động, kinh doanh (bao gồm doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính) trong quý này là 4 tỷ đồng, giảm 2,21 tỷ đồng so với cùng kỳ (tương ứng 35,49%). Nguyên nhân giảm được bà Thanh lý giải chủ yếu do quý IV/2018 công ty thắt chặt các mảng kinh doanh không hiệu quả. Về chi phí kinh doanh (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) thì tổng chi phí kinh doanh trong quý IV/2018 là gần 45 tỷ đồng, giảm 4,1 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng giảm 8,31%. Nguyên nhân giảm được phía Công ty Thuận Thảo giải trình vì đã thắt chặt các mảng kinh doanh không hiệu quả nên chi phí giảm theo.

Mặc dù lợi nhuận quý IV/2018 giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2017 nhưng Công ty của bà Võ Thị Thanh vẫn "lỗ chồng lỗ".

Qua các chỉ tiêu trên dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý IV/2018 lỗ 40,855 tỷ đồng, giảm lỗ 1,862 tỷ đồng so với cùng kỳ. 

Thu nhập khác trong quý này là gần 272 triệu đồng, tăng gần 98 triệu đồng so với quý IV/2017. Nguyên nhân tăng chủ yếu do trong quý này, công ty có điều chỉnh khoản tiền chậm nộp thuế cho đúng theo thông báo của cơ quan thuế.

Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong quý IV lỗ gần 40,584 tỷ đồng được bà Võ Thị Thanh lý giải do các tài sản của công ty đã hoạt động nhiều năm, xuống cấp, trong khi đó khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay để có nguồn vốn đầu tư nâng cấp, đầu tư bổ sung để phát huy hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, việc đầu tư của dự án khu du lịch sinh thái dàn trải, dịch vụ trùng lắp, cơ sở hạ tầng xuống cấp ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Dự án khách sạn đầu tư với tiêu chuẩn quá tầm so với thị trường địa phương, lượng khách ngoài tính hạn chế do hạn chế sản phẩm du lịch của tỉnh, các dự án đầu tư tại tỉnh Phú Yên chậm hoặc không triển khai nên việc khai thác không hiệu quả.

Hơn nữa, lợi thế của Thuận Thảo về thương hiệu chưa khai thác hết, ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh với lợi thế kinh doanh mới và hiện đại.

Bà Thanh cũng cho biết thêm, công ty đã nỗ lực trong công tác thu hồi công nợ từ những năm trước nhưng thu hồi không được nên đã ảnh hưởng đến nguồn vốn dẫn đến tình hình tài chính khó khăn, công ty lại không còn vốn lưu động để sản xuất kinh doanh, không cân đối được nguồn vốn trả nợ thuế, ngân hàng... dẫn đến phát sinh chi phí chậm nộp thuế, lãi vay...

Việc tái cấu trúc của công ty cũng như chưa thật sự mang lại hiệu quả trong khi công ty vẫn chịu các khoản chi phí bất biến như chi phí tiền lương, chi phí khấu hao, chi phí quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là chi phí tài chính, chi phí chậm nộp thuế.

Chính vì những nguyên nhân trên mà theo bà Thanh, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong quý IV/2018 bị lỗ. 

Vì sao Phó Tổng giám đốc Eximbank bán sạch cổ phiếu sau gần 8 tháng nhậm chức?(VietQ.vn) - Ông Nguyễn Hướng Minh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) mới đây đã ra thông báo đăng ký bán ra 60.000 cổ phiếu EIB.

Tại thời điểm 31/12/2018, Thuận Thảo có 400 tỷ đồng cho vay và gần 53,633 tỷ đồng phải thu khác đối với CTCP Thuận Thảo Nam Sài Gòn. Tất cả số tiền kể trên đều phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi. Các khoản phải nộp Nhà nước lên đến gần 126 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2018.

Tại thời điểm kết thúc năm 2018, Thuận Thảo đang còn hơn 540 tỷ đồng vay và nợ ngắn hạn, gần 106 tỷ đồng vay và nợ dài hạn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn gần 717 tỷ đồng chi phí lãi vay ngân hàng phải trả.

Để xử lý những khó khăn về tài chính, HĐQT Công ty Cổ phần Thuận Thảo tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thanh lý, chuyển nhượng tài sản của các dự án, chuyển nhượng một hoặc một số lĩnh vực kinh doanh để giảm nợ ngân hàng, nợ thuế, nợ cá nhân, đồng thời xử lý các tài sản thế chấp hiện đang vay vốn tại các ngân hàng theo đúng luật định, có nguồn vốn để tái cấu trúc, đầu tư sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp các lĩnh vực còn lại tạo sự ổn định trong sản xuất, kinh doanh.

Tập trung thu hồi các công nợ để có vốn đầu tư. Ưu tiên thực hiện nghĩa vụ về thuế và các chính sách cho người lao động, lương, BHXH... Tìm nhà đầu tư, hợp tác liên doanh - liên kết để huy động nguồn vốn tiến hành hợp tác kinh doanh; Kiện toàn hệ thống quy trình, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, tiết giảm chi phí.

Nguyễn Huệ

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang