Cảnh báo về sắc lệnh quản lý ghi nhãn các sản phẩm dệt của Đan Mạch

author 13:59 25/03/2021

(VietQ.vn) - Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đan Mạch vừa công bố dự thảo một số rào cản kỹ thuật mới yêu cầu đối với các nhà bán lẻ và cung cấp giày dép trên thị trường.

Cụ thể, ngày 17/02/2021 Đan Mạch đã gửi thông báo mã G/TBT/N/DNK/109 về dự thảo sắc lệnh quản lý ghi dấu giày dép và các sản phẩm dệt (7 trang, bằng tiếng Đan Mạch). Sắc lệnh này của Đan Mạch đưa ra các yêu cầu đối với các nhà bán lẻ và cung cấp giày dép trên thị trường.

Sắc lệnh này của Đan Mạch đưa ra các yêu cầu về ghi dấu đối với các nhà bán lẻ hoặc cung cấp giày dép trên thị trường. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định các yêu cầu về ngôn ngữ khi ghi nhãn, ghi dấu các sản phẩm dệt may và các chế tài xử lý khi vi phạm các quy định. 

Cảnh báo về sắc lệnh quản lý ghi nhãn các sản phẩm dệt của Đan Mạch 

Theo dự thảo sắc lệnh, các sản phẩm giày dép phải được ghi dấu bằng thông tin về nguyên liệu của mũ giày, lớp lót, đế trong và đế ngoài. Thông tin về nguyên liệu phải được ghi bằng chữ tượng hình hoặc tiếng Đan Mạch. Bên cạnh đó, việc ghi dấu phải cung cấp thông tin về nguyên liệu cấu thành ít nhất 80% diện tích bề mặt của mũ giày, lớp lót và đế. Nhãn sản phẩm cũng phải cung cấp thông tin về vật liệu cấu thành ít nhất 80% diện tích của đế ngoài.

Nếu không có vật liệu nào chiếm ít nhất 80%, sẽ phải cung cấp thông tin hai vật liệu cùng cấu thành tỷ lệ lớn nhất của thành phần vật liệu đối với diện tích của mũ, lớp lót và đế trong hoặc diện tích đế ngoài của giày dép.

Theo thông báo của Đan Mạch, doanh nghiệp, hiệp hội và các bên liên quan của các nước thành viên WTO sẽ được đóng góp ý kiến đến hết ngày 17/4/2021. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Bộ Công Thương xem xét phòng chống ảnh hưởng của sắc lệnh này đối với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan phản hồi những khó khăn khi áp dụng những quy định này khi xuất khẩu hàng hoá sang Đan Mạch để Bộ Khoa học và Công nghệ gửi cho cơ quan liên quan của Đan Mạch xem xét, tiếp thu.

Bảo An

Thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quảng bá du lịch Thủ đô(VietQ.vn) - Để nâng cao hiệu quả quảng bá cho ngành du lịch, Hà Nội sẽ đổi mới cách thức, nội dung và tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc truyền thông về du lịch; thực hiện chuyển đổi số trong ngành du lịch giai đoạn 2021-2025.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang