Công ty Cổ phần VINA LOTUS áp dụng ISO 14001

author 11:00 09/10/2021

(VietQ.vn) - Nhờ áp dụng ISO 14001 Công ty Cổ phần VINA LOTUS đã định hướng rõ các vấn đề cần giải quyết từ môi trường để từ đây rút gọn thời gian trong các khâu sản xuất.

Việc thực hiện một hệ thống quản lý môi trường được qui định trong tiêu chuẩn ISO 14001 nhằm đưa đến cải tiến kết quả hoạt động môi trường. Bởi vậy tiêu chuẩn ISO 14001 dựa trên cơ sở là tổ chức sẽ định kỳ xem xét và đánh giá hệ thống quản lý môi trường của các doanh nghiệp nhằm xác định các cơ hội cho việc cải tiến và thực hiện chúng.

Từ khi áp dụng ISO 14001 Công ty Cổ phần VINA LOTUS đã thiết lập một chính sách môi trường thích hợp. Định rõ các khía cạnh môi trường nảy sinh từ các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ đã qua, hiện có hoặc dự kiến của doanh nghiệp nhằm xác định các tác động môi trường đáng kể. Định rõ các yêu cầu luật pháp thích hợp và các yêu cầu khác mà tổ chức tán thành tuân thủ. Định rõ các ưu tiên và đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường thích hợp. Thiết lập một cơ cấu và một (hoặc các) chương trình để thực hiện chính sách và đạt tới các mục tiêu và đáp ứng các chỉ tiêu môi trường.

Công ty Cổ phần VINA LOTUS áp dụng ISO 14001
 Ảnh minh họa.

Nhờ ISO 14001 Công ty Cổ phần VINA LOTUS thuận lợi cho việc lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, các hành động khắc phục và phòng ngừa các hoạt động xem xét và đánh giá để đảm bảo phù hợp với chính sách và hệ thống quản lý môi trường vẫn thích ứng, và có khả năng thích nghi với mọi thay đổi.

Bên cạnh đó, ISO 14001 Công ty Cổ phần VINA LOTUS xác định các khía cạnh môi trường, bao gồm các khía cạnh liên quan đến các điều kiện tác nghiệp bình thường, các điều kiện bất thường kể cả bắt đầu và ngừng hoạt động và các tình trạng khẩn cấp và sự cố.

Xác định các yêu cầu luật pháp thích hợp và các yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ. Kiểm tra thực tiễn các thủ tục quản lý môi trường hiện tại, bao gồm các hoạt động mua sắm và ký kết hợp đồng liên quan. Đánh giá các tình trạng khẩn cấp và các sự cố trước đây. Các công cụ và phương pháp tiến hành xem xét bên bao gồm các danh mục kiểm tra (checklist), tiến hành các cuộc phỏng vấn, kiểm tra thử nghiệm và đo lường trực tiếp, kết quả của các cuộc đánh giá trước đây hoặc các cuộc xem xét khác tuỳ thuộc vào bản chất của các hoạt động.

Phương Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang