Dánh sách Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục

author 09:27 16/09/2014

Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban này.

Theo đó, danh sách Ủy viên Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo gồm: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Phi; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Văn Học; Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo quyết định thành lập Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban này.

Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo yêu cầu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Nhiệm vụ của Ủy ban là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nhất là trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quốc gia, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động nguồn lực của toàn xã hội cho việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính liên ngành để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, dạy nghề…

Theo Chinhphu.vn


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang