Dự thảo bổ sung các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học

author 06:34 25/11/2019

(VietQ.vn) - Mới đây, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành dự thảo bổ sung các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA).

Theo đó, quy định áp dụng đối với 03 chất hóa học, các hóa chất này thuộc diện phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs) và phải tuân theo lệnh chấp nhận được ban hành bởi EPA dựa theo TSCA.

Động thái này yêu cầu những người sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu) hoặc xử lý bất kỳ chất nào trong 03 chất hóa học này nếu được coi là sử dụng mới ở mức đáng kể và thuộc phạm vi áp dụng của quy định này phải thông báo cho EPA trước ít nhất 90 ngày. Sau khi nhận được thông báo, EPA sẽ đánh giá mục đích sử dụng trong thời hạn xem xét.

Các tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu), sử dụng hoặc xử lý các chất này cho đến khi EPA tiến hành xem xét thông báo, đưa ra quyết định phù hợp với thông báo và các tổ chức, cá nhân thực hiện các yêu cầu trong quyết định đó. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người.

Dự thảo Sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của phụ gia thức ăn chăn nuôi (VietQ.vn) - Mới đây, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) đưa ra dự thảo Sửa đổi các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang