ISO/IEC 17030 – tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá sự phù hợp

author 06:43 22/10/2021

(VietQ.vn) - Được phát triển bởi ISO và IEC, ISO/IEC 17030 cung cấp tiêu chuẩn quốc tế để cấp dấu hợp quy của bên thứ ba nhằm đảm bảo rằng chúng được sử dụng một cách nhất quán, có thể so sánh và đáng tin cậy trên toàn thế giới.

Đánh giá của cơ quan độc lập không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn được sử dụng như dự kiến ​​mà còn chứng minh cho các bên liên quan thấy rằng tiêu chuẩn đó đang hoạt động tốt. Dấu hợp quy đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về đặc tính như an toàn, chất lượng, xuất xứ, hiệu suất, độ tin cậy hoặc tác động đến môi trường, miễn là chúng được cấp và sử dụng một cách thích hợp. 

Tiêu chuẩn quốc tế giải quyết vấn đề này vừa được cập nhật. Các dấu hiệu về dấu hợp quy xuất hiện trên các sản phẩm, chứng chỉ, ấn phẩm và có thể ở dạng khác nhau trên nhiều phương tiện khác nhau, chẳng hạn như để sử dụng mã phản hồi nhanh (QR) hoặc công nghệ sổ cái phân tán. Chúng giúp xây dựng niềm tin trên thị trường bằng cách chứng minh sản phẩm, dịch vụ tuân thủ các yêu cầu cụ thể và nó đã được xác minh.

Được phát triển bởi ISO và IEC, ISO/IEC 17030, Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với dấu hợp quy của bên thứ ba, cung cấp tiêu chuẩn quốc tế để cấp dấu hợp quy của bên thứ ba nhằm đảm bảo rằng chúng được sử dụng một cách nhất quán, có thể so sánh và đáng tin cậy trên toàn thế giới. 

Tiêu chuẩn đưa ra yêu cầu chung đối với dấu hợp quy của bên thứ ba, bao gồm cả việc phát hành và sử dụng chúng, đồng thời áp dụng cho dấu hiệu được sử dụng dưới hình thức khác nhau và trên các phương tiện khác nhau. 

Những cải tiến chính đối với tiêu chuẩn bao gồm làm rõ một số yêu cầu và ký hiệu, thông tin bổ sung và hài hòa ngôn ngữ với Bộ công cụ CASCO, một tập hợp các tiêu chuẩn do Ủy ban ISO về Đánh giá sự tuân thủ (CASCO) phát triển và dành cho hoạt động của các cơ quan đánh giá sự phù hợp.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang