Khối cơ quan Tổng cục TCĐLCL: Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ

author 15:38 25/12/2020

(VietQ.vn) - Ngày 25/12/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức Hội nghị công chức và người lao động Khối cơ quan Tổng cục.

Sự kiện: Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cùng đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Khối cơ quan Tổng cục đã đạt được trong năm qua. Khối cơ quan Tổng cục đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ;

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng; thống nhất và từng bước đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực, sát sao chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh; Tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh. (ảnh Doãn Trung)

Trong năm 2020, Khối cơ quan Tổng cục luôn xác định công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện và đồng bộ hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong hoạt động TCĐLCL nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tránh chồng chéo, đáp ứng các yêu cầu của xã hội và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước.

Ngoài việc chủ trì xây dựng VBQPPL theo kế hoạch và đột xuất được Bộ KH&CN phê duyệt, Khối cơ quan Tổng cục còn phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia xây dựng, góp ý nhiều dự thảo VBQPPL liên quan đến lĩnh vực TCĐLCL.

Đoàn chủ tịch điều hành phần đóng góp ý kiến của các đại biểu thuộc Khối và khách mời.

Hệ thống TCVN, QCVN đáp ứng tốt cho nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Về hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, với chức năng là cơ quan tham mưu và đầu mối tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêu chuẩn hóa, Khối cơ quan Tổng cục đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với nhóm sản phẩm hàng hóa chủ lực, hàng hóa chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với các yêu cầu, quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam cam kết và tham gia thực hiện (WTO/TBT, EVFTA, CPTPP, RCEP…).

Khối cơ quan Tổng cục đã kịp thời tổ chức triển khai, hướng dẫn, tổng hợp, lập và trình phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2021 và trình kế hoạch bổ sung năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc yêu cầu quản lý đột xuất của Bộ/ngành, địa phương và tổ chức liên quan; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện việc xây dựng, soát xét TCVN theo kế hoạch đã được Bộ KH&CN phê duyệt; tham mưu Bộ KH&CN góp ý, thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) của các Bộ quản lý chuyên ngành.

Đặc biệt, trong quá trình thẩm định QCVN, Khối cơ quan Tổng cục đã tham mưu Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục đề nghị các Bộ ngành khi xây dựng QCVN phải loại bỏ các điều kiện kinh doanh trong QCVN nhằm tạo thuận lợi, minh bạch trong quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh phát động phong trào thi đua năm 2021.  (Ảnh:Doãn Trung)

Nhìn chung, năm 2020 công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được Khối cơ quan Tổng cục chú trọng nâng cao, đổi mới, tăng cường sự chủ động để hỗ trợ tốt hơn cho các Bộ/ngành. Công tác soạn thảo và ban hành TCVN, QCVN được đẩy mạnh với tỷ lệ 90% TCVN xây dựng mới hài hòa quốc tế và khu vực.

Hoạt động đo lường có những bước tiến vượt bậc

Về hoạt động quản lý về đo lường, năm 2020, Khối cơ quan Tổng cục đã quan tâm chỉ đạo đối với công tác quản lý về đo lường, đặc biệt đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL về đo lường nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ thuật trong công tác QLNN thống nhất từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền, giải đáp vướng mắc cho các Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố và các tổ chức doanh nghiệp, người dân thực hiện đúng các VBQPPL về đo lường.

Năm 2020, đã kết nối, tích hợp 2 TTHC về đo lường lên Cổng dịch vụ công quốc gia; công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc theo chức năng nhiệm vụ về đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Giải quyết kịp thời vướng mắc về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa 

Về hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, năm 2020, Khối cơ quan Tổng cục tiếp tục chú trọng đến việc hướng dẫn các bộ, ngành, Chi cục TCĐLCL, tổ chức doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đầy đủ quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các VBQPPL dưới luật, đồng thời giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai, áp dụng liên quan đến hoạt động ĐGSPH và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (QLCLSPHH), đặc biệt là SPHH nhóm 2 của Bộ KH&CN quản lý.

Năm sôi động với nhiều hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng

Về hoạt động hợp tác quốc tế, Khối cơ quan Tổng cục tiếp tục thực hiện tốt vai trò của Việt Nam đối với 14 tổ chức quốc tế và khu vực về TCĐLCL, năng suất và mã số mã vạch như APEC/SCSC, ASEAN/ACCSQ, APO, ISO, IEC, CGPM, APMP, EGM,... Đặc biệt năm 2020, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Tổ chức Năng suất châu Á (APO), Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ), Nhóm công tác về Tiêu chuẩn (ACCSQ/WG1), Nhóm công tác về Đánh giá sự phù hợp (ACCSQ/WG2).

Kết quả năm 2020, đã hoàn thành xuất sắc vai trò trung tâm, điều hành các chương trình nghị sự của ASEAN, APO. Các sự kiện Năm ASEAN 2020 cũng như các sự kiện trong khuôn khổ APO do Tổng cục chủ trì, tổ chức đều đảm bảo theo kế hoạch được giao cũng như các yêu cầu trong phòng, chống dịch COVID-19, được đối tác và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Một số đại diện các đơn vị thuộc Khối cơ quan Tổng cục trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đặc biệt, Khối cơ quan Tổng cục còn là đơn vị chủ trì đề xuất, thực hiện Sáng kiến ASEAN 2020 của Bộ KH&CN về xây dựng lộ trình, giải pháp tiếp cận, thúc đẩy sản xuất thông minh trong ASEAN, dự thảo báo cáo về lộ trình, giải pháp tiếp cận, thúc đẩy sản xuất thông minh trong ASEAN và được giới thiệu tại Hội nghị thúc đẩy hợp tác ASEAN-APO trong lĩnh vực năng suất vào ngày 10-11/12/2020.

Trong năm 2020, chủ trì thực hiện các thủ tục trình Chính phủ về việc ký kết Hiệp định khung ASEAN về MRA. Hiệp định khung đang được Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao thẩm định, kiểm tra trước khi trình Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, còn phối hợp với các tổ chức nước ngoài như ISO, UL (Hoa Kỳ)… tổ chức nhiều hội thảo, khoá đào tạo cho các cán bộ làm công tác TCĐLCL và các doanh nghiệp của Việt Nam có quan tâm, góp phần triển khai có hiệu quả các thoả thuận hợp tác đã ký kết. Về hợp tác song phương, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ký kết thỏa thuận về hài hòa tiêu chuẩn Việt Nam với tiêu chuẩn Anh (BS), qua đó Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) đã cho phép Tổng cục sử dụng miễn phí tiêu chuẩn BS, giúp tiết kiệm hơn trăm triệu đồng từ việc mua tiêu chuẩn để tham khảo trong phạm vi Ban kỹ thuật.

Hoạt động văn phòng và các công tác đoàn thể có nhiều điểm nhấn

Trong công tác văn phòng, Khối cơ quan Tổng cục tiếp tục duy trì tốt nề nếp theo Quy chế làm việc của Tổng cục và Bộ KH&CN, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt và kịp thời công tác tổng hợp lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Bộ KH&CN và Chính phủ đối với các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về TCĐLCL; Cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho Lãnh đạo Bộ KH&CN làm việc với Chính phủ, các Bộ/ngành, địa phương hoặc Bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc Hội và trả lời cử tri quan tâm thông qua Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm 2020, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho công chức và người lao động vừa đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2020 của Tổng cục, Khối cơ quan Tổng cục đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục trong công tác tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các quy định của pháp luật nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19: Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị về các công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Về công tác Đảng và đoàn thể, các cấp ủy chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Tổng cục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; các Chi bộ, đảng viên trong Khối tích cực tham gia học tập nghiên cứu các Nghị quyết của BCH TW Đảng, Đảng bộ Bộ KH&CN; tổ chức thành công Đại hội các chi bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các Chi bộ thuộc Khối cơ quan Tổng cục tiếp tục duy trì chế độ làm việc, nề nếp, đoàn kết nội bộ; đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên trong việc đảm bảo kỷ luật lao động và chất lượng công việc được phân công; chủ động triển khai công tác chuyên môn, thực hiện rộng rãi quy chế dân chủ, tự phê bình và phê bình trong toàn Khối.

Công đoàn Khối cơ quan Tổng cục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và chủ trương của công đoàn cấp trên. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham gia tích cực phong trào đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, hiến máu nhân đạo và các chương trình thể thao, văn nghệ; thu nộp quỹ công đoàn đúng thời hạn.

Đoàn viên thanh niên Khối chức năng luôn xung kích trong các hoạt động do Khối cơ quan Tổng cục tổ chức, tích cực tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên do đoàn cấp trên phát động.

10 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2021

Trong phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, tập thể Lãnh đạo, công chức và người lao động của Khối cơ quan Tổng cục sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên từng vị trí công tác, góp phần đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ, cũng như kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2021 với 10 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong tình hình mới, tạo môi trường thông thoáng cho tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế -  xã hội;

Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các Chương trình hành động và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL; Tập trung xây dựng cơ chế quản lý hoạt động, cơ chế quản lý tài chính các nhiệm vụ thuộc Chương trình 1322; Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 thông qua việc giám sát duy trì, hướng dẫn các Bộ/ngành và địa phương triển khai thực hiện tốt mô hình khung và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở các Bộ, ngành và địa phương, hoạt động đào tạo, tư vấn;

Triển khai thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Tiếp tục hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch của Việt Nam tại APO, ACCSQ và các nhóm công tác của ACCSQ như WG1, WG2 nhiệm kỳ 2020 – 2021;

Tổ chức thực hiện tốt các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký, đồng thời tăng cường kết nối hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực phục vụ hội nhập quốc tế về TCĐLCL; Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục và thực hiện tốt các dự án đầu tư trung hạn 2021 – 2025;

Tăng cường hoạt động tuyên truyền về TCĐLCL, năng suất chất lượng, cảnh báo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tăng cường hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động TCĐLCL phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các Chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực TCĐLCL theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 100, Đề án 996, Chương trình 1322).

Hà My

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang