Kiểm định phương tiện đo nhóm 2 ngoài phạm vi được chỉ định, Công ty dịch vụ kiểm định bị xử phạt

author 06:16 06/12/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 4219 /QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty Dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn.

Theo đó, công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kiểm định phương tiện đo nhóm 2 ngoài phạm vi được chỉ định, cụ thể: Công ty kiểm định 08 phương tiện đo huyết áp kế kiểu điện tử.

Hành vi vi phạm kiểm định phương tiện đo nhóm 2 ngoài phạm vi được chỉ định của Công ty được áp dụng xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định số 119/2017/-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Nghị định số 126/2021/-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá; hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử được áp dụng xử phạt tương ứng với mức phạt là: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, hành vi vi phạm kiểm định phương tiện đo nhóm 2 ngoài phạm vi được chỉ định của Công ty được áp dụng xử phạt theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 6 Điều 11 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP: Tước quyền sử dụng Quyết định số 1031/QĐ-TĐC ngày 29/5/2019 về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường: 02 tháng và đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định 02 tháng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả: Áp dụng quy định tại khoản 7 Điều 11 Nghị định số 119/2017/-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 126/2021NĐ-CPBuộc Công ty thu hồi 08 chứng chỉ kiểm định của 08 phương tiện đo huyết áp kế kiểu điện tử.

Về việc buộc nộp lại số thu lợi bất hợp pháp được do thực hiện hành vi vi phạm: đối với nội dung này, qua kiểm tra thực tế hồ của Công ty không căn cứ, bằng chứng xác minh được số thu lợi bất hợp pháp được do thực hiện hành vi vi phạm nêu trên

 Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang