Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

author 21:04 11/11/2021

(VietQ.vn) - Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 1813/KH-SKHCN về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu của Kế hoạch nhằm duy trì và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bình Phước để chuẩn hóa các quy trình xử lý công việc theo hướng chuyên nghiệp, từ việc chỉ đạo, điều hành của từng cấp lãnh đạo đến quá trình tác nghiệp thường xuyên của cán bộ, công chức và việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. Đảm bảo các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đều được áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, hoàn thành nhiệm vụ theo đúng trình tự hướng dẫn, chuyển biến tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, tiến tới nền hành chính hiện đại với phương châm công khai, minh bạch, văn minh, lịch sự.

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Ảnh minh họa

Việc kiểm tra được thực hiện thông qua bằng 2 hình thức. (1) Kiểm tra tại trụ sở 05 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, UBND thành phố Đồng Xoài và UBND huyện Phú Riềng. Trong quá trình kiểm tra thực tế tại đơn vị, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các đơn vị trực thuộc, UBND các xã phường, thị trấn. (2) Kiểm tra thông qua hồ sơ và báo cáo của 26 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó có 17 cơ quan cấp tỉnh và 09 UBND huyện, thị xã đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Kiểm tra việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bình Phước; kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của một số đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp xã đã triển khai công bố, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Thời gian kiểm tra: Quý IV năm 2021.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp, gửi các thành viên Đoàn kiểm tra trước khi đến làm việc.

Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận vẫn diễn biến hết sức phức tạp, thì Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra thông qua hồ sơ và báo cáo của 31 cơ quan, đơn vị.

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang