v

Quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn về đánh giá ô nhiễm môi trường đất

author 05:57 09/11/2021

(VietQ.vn) - Ủy ban Tiêu chuẩn quốc tế ASTM International mới đây đã thống nhất, điều chỉnh lại một số điểm đánh giá nhằm giảm thiếu ô nhiễm môi trường đất.

Ủy ban khắc phục, quản lý rủi ro và đánh giá môi trường của ASTM International ( E50 ) đã sửa đổi một số tiêu chuẩn về đánh giá địa điểm môi trường Giai đoạn I ( E1527 ).

Ông Jim Bartlett, phó chủ tịch cấp cao của Bureau Veritas và cán bộ ủy ban ASTM cho biết: “Đánh giá môi trường đất trong giai đoạn I (ESA) sẽ hỗ trợ trong việc bảo lãnh các khoản vay thế chấp và cung cấp thông tin cho việc quản lý rủi ro và các doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh một cách thận trọng. “Gần như tất cả các ESA Giai đoạn I đều được thực hiện theo thông lệ tiêu chuẩn ASTM này.”

Theo Bartlett, Giai đoạn I của ESA tạo điều kiện chuyển giao tài sản thương mại đáp ứng Quy tắc Tất cả các Yêu cầu Thích hợp của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA),  được thông qua bởi luật Superfund liên bang Hoa Kỳ (CERCLA) và 40 CFR Phần 312.

Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1993 để xác định "thông lệ thương mại” để tiến hành ESA, bản sửa đổi mới nhất này đã được phê duyệt vào ngày 1 tháng 11 năm 2021 và hơn ba năm đồng hành hợp tác và xây dựng sự đồng thuận của hơn 150 chuyên gia trong ngành. 

Những thay đổi cơ bản mà tất cả các chuyên gia môi trường, người sử dụng ESA và các bên liên quan khác nên biết bao gồm:

  • Các sửa đổi thuật ngữ chính: Các thuật ngữ “Điều kiện Môi trường được Công nhận” (REC); “Điều kiện môi trường được công nhận có kiểm soát” (CREC); và “Tình trạng Môi trường được Công nhận trong Lịch sử (HREC) đã được tăng cường để giảm thiểu phân loại sai các loại vật liệu và sản phẩm dầu mỏ đã biết hoặc có khả năng nguy hiểm ảnh hưởng đến các đặc tính của môi trường đất. Các bản sửa đổi được hỗ trợ thêm bởi một phụ lục mới cung cấp hướng dẫn về quy trình quyết định REC / HERC / CERC, biểu đồ luồng và các ví dụ đại diện của từng loại.
  • Các định nghĩa mới: Các thuật ngữ “Giới hạn Sử dụng Tài sản” (PUL); và "Khoảng cách dữ liệu đáng kể" đã được xác định chính thức để cung cấp sự làm rõ quan trọng về các khái niệm hiện có.
  • Phần xem xét hồ sơ lịch sử đã được tái cấu trúc và cập nhật để phản ánh thông lệ thương mại và phong tục tốt. Các sửa đổi làm rõ mục tiêu xác định, sử dụng và nghiên cứu đối tượng và tài sản liền kề; và các tham số mới đã được thiết lập để sử dụng các nguồn lịch sử tiêu chuẩn.
  • Các yêu cầu trinh sát địa điểm chi tiết đã được thêm vào để củng cố hoạt động thương mại và thông lệ tốt hiện có.
  • Các yêu cầu báo cáo sửa đổi đã được thêm vào để tăng cường khả năng cung cấp, bao gồm cả việc sử dụng nhất quán thuật ngữ “thuộc tính chủ thể”; xác định REC, CREC và khoảng trống dữ liệu đáng kể trong phần Kết luận; ảnh chụp các vật phẩm trinh sát hiện trường; và một bản đồ trang web.
  • Các phụ lục cập nhật: Bao gồm một phụ lục pháp lý được sửa đổi rộng rãi; hướng dẫn REC / HREC / CREC mới; đề cương báo cáo sửa đổi; và thảo luận cập nhật về các rủi ro môi trường kinh doanh bao gồm các chất gây ô nhiễm mới nổi.

Bà Julie Kilgore, thành viên ASTM và chủ tịch nhóm nhiệm vụ của tiêu chuẩn cho biết: “Các bản sửa đổi mới nhất phản ánh sự tổng hợp của các nhà đầu vào từ khắp các ngành, bao gồm một nhóm đa dạng người dùng, nhà cung cấp và các mối quan tâm khác. “Đầu vào này phản ánh những hiểu biết chuyên môn, kinh nghiệm dự án và những thách thức với các phiên bản trước của tiêu chuẩn.”

Kilgore lưu ý rằng các Chuyên gia Môi trường sản xuất các sản phẩm chất lượng và người dùng quen thuộc với tiêu chuẩn sẽ thấy những thay đổi nhỏ nhưng quan trọng trong lần lặp lại này của thực hành ESA Giai đoạn I.

 Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang