Nghĩa vụ quân sự 2018: Các mức xử phạt hành vi vi phạm

author 07:09 06/03/2018

(VietQ.vn) - Các mức xử phạt tương ứng với các hành vi vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định tại Nghị định 120/2013/NĐ-CP.

Theo đó, Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú đêu phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bất kỳ ai có hành vi vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Nghĩa vụ quân sự 2018: Các mức xử phạt hành vi vi phạm

Các mức phạt hành vi vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy đinh tại Nghị định 120/2013/NĐ-CP. Ảnh minh họa

Nghị định 120/2013/NĐ-CP đưa ra các mức xử phạt tương ứng với các hành vi vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

STT

Mức phạt

Hành vi vi phạm

.

Vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự

1

Phạt cảnh cáo

Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2

200.000 - 600.000 đồng

Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu (trừ trường hợp nêu trên)

Không đăng ký bổ sung khi có sự thay đổi về họ tên, địa chỉ nơi ở, nơi làm việc theo quy định

Không thực hiện đăng ký di chuyển trước khi di chuyển nơi cư trú theo quy định

Không thực hiện đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định

.

Vi phạm quy định sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự

3

500.000 - 1.000.000 đồng

Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung sơ tuyển ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

.

Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

4

800.000 - 1.200.000 đồng

Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.

5

2.000.000 - 4.000.000 đồng

Người khám sức khỏe gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;

Đưa tiền hoặc các lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Cán bộ, nhân viên y tế cố ý làm sai lệch các yếu tố về sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

.

Vi phạm quy định về nhập ngũ

6

1.500.000 - 2.500.000 đồng

Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

.

Vi phạm quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ

7

3.000.000 - 5.000.000 đồng

Đào ngũ khi đang làm nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong thời bình nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng, mà đơn vị quân đội cấp Trung đoàn và tương đương đã gửi giấy thông báo đào ngũ và cắt quân số cho Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quân sự cấp huyện

Chứa chấp, bao che quân nhân đào ngũ

.

Vi phạm các quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự

8

1.500.000 - 2.000.000 đồng

Không bố trí sắp xếp thời gian, không tạo điều kiện cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện lệnh gọi nhập ngũ

9

2.000.000 - 3.000.000 đồng

Cản trở người có trách nhiệm thi hành nhiệm vụ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện lệnh gọi nhập ngũ.

10

3.000.000 - 5.000.000 đồng

Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, chính xác danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi

Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, chính xác số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định

11

5.000.000 - 10.000.000 đồng

Không tiếp nhận lại công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc.

Ngoài ra, một số hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự như sau:

Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.

Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ

1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong trường hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh hoặc có nhu cầu tăng cường cho lực lượng thường trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b) Lôi kéo người khác phạm tội.

Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội trong thời chiến, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Người nào cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn luyện, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc trong thời chiến, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

Minh Châu

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang