Thanh Hóa: Nâng cao NSCL sản phẩm trên nền tảng KHCN và đổi mới sáng tạo

author 13:52 02/07/2021

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 159/KH-UBND về việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu góp phần tạo đột phá về năng suất - chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bằng việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giải pháp: Áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất - chất lượng; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện chương trình đảm bảo đo lường; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số.

Bên cạnh đó, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 400 cơ sở sản xuất, kinh doanh (tập trung vào các cơ sở sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP) được tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về việc áp dụng hệ thống quản lý; áp dụng công cụ cải tiến năng suất - chất lượng; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm; thực hiện chương trình đảm bảo đo lường; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm - hàng hóa.

 Ảnh minh họa.

Có 150 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng và duy trì thành công các hệ thống quản lý (hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000; hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (HACCP), thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (G.A.P, VietGAP...), các công cụ cải tiến năng suất - chất lượng (thực hành tốt 5S; duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM); hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean); hệ thống chỉ số hoạt động kinh doanh chính (KPIs)…), xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

100% các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của tỉnh được hỗ trợ áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm. Có 06 mô hình điểm (06 doanh nghiệp) áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo đo lường, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số để nâng cao năng suất - chất lượng sản phẩm.

Có 01 đơn vị công lập của tỉnh, 10 chuyên gia có đủ năng lực tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng các hệ thống quản lý, áp dụng các công cụ cải tiến năng suất - chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp và chứng nhận sự phù hợp cho các sản phẩm trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện kế hoạch; có trách nhiệm triển khai thực hiện và đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả…

Các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tích cực, chủ động trong việc áp dụng hệ thống quản lý, áp dụng công cụ cải tiến năng suất - chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo đo lường, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do COVID-19(VietQ.vn) - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang