Thông báo của Liên minh châu Âu về kiểm soát chất lượng thực phẩm

author 06:36 08/08/2022

(VietQ.vn) - Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/906, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban từ chối cho phép một số công bố về sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm, ngoại trừ những công bố đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật, ảnh hưởng đối với sự phát triển và sức khỏe của trẻ em.

Dự thảo Quy định của Ủy ban này liên quan đến việc từ chối cho phép một số công bố về sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm, ngoại trừ những tuyên bố đề cập đến việc giảm nguy cơ bệnh tật và sự phát triển, sức khỏe trẻ em theo Điều 18 Quy định (EC) số 1924/2006 của Châu Âu Nghị viện và Hội đồng ngày 20 tháng 12 năm 2006 về các công bố dinh dưỡng, sức khỏe được đưa ra đối với thực phẩm.

Biện pháp được đề xuất là dự thảo Quy định của Ủy ban đối với bốn công bố về sức khỏe như đã đề cập ở trên theo điểm 6 được Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) đánh giá với kết quả không phù hợp. Do đó, các công bố về sức khỏe có trong dự thảo Quy định của Ủy ban này không tuân thủ điều kiện quy định trong Quy định (EC) số 1924/2006 và không được phép sử dụng trên thực phẩm; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

 Ảnh minh họa.

Đồng thời, Liên minh châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy chế thực thi của Ủy ban sửa đổi Quy chế Thực thi số (EU) 2021/2325 liên quan đến việc công nhận một số cơ quan và tổ chức kiểm soát nhằm mục đích nhập khẩu sản phẩm hữu cơ vào Liên minh.

Điều này sẽ sửa đổi Quy chế thực hiện của Ủy ban (EU) 2021/2325, với mục tiêu cập nhật danh sách các nước thứ ba (Phụ lục I) và cơ quan kiểm soát (Phụ lục II) được công nhận cho nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ vào EU.

Mục đích của thông báo: EU chỉ nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ từ danh sách cơ quan kiểm tra/cơ quan kiểm soát được ủy quyền và các nước thứ ba. Mục đích của sửa đổi pháp lý này là thực hiện một số cập nhật nhất định về danh sách kiểm soát, liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm hữu cơ.

Quy định thực hiện (EU) 2021/2325 đưa ra danh sách các nước thứ ba và danh sách cơ quan kiểm tra, cơ quan kiểm soát đã được công nhận theo Điều 33 (2) và (3) Quy định Hội đồng (EC) số 834/2007 cho mục đích nhập khẩu sản phẩm hữu cơ vào Liên minh. Theo thông tin và yêu cầu mới mà Ủy ban nhận được kể từ khi thông qua Quy chế thực hiện (EU) 2021/2325, cần thực hiện một số thay đổi nhất định đối với các danh sách đó.

Việc cập nhật các phụ lục là cần thiết để có thông tin chính xác liên quan đến cơ quan kiểm soát và các nước thứ ba được công nhận nhập khẩu sản phẩm hữu cơ vào EU; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Phòng chống hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang