Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa

author 07:02 15/07/2020

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn đến 2030.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Theo Ban điều hành Chương trình quốc gia NSCL, giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL.

 

Sẽ triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL

Chương trình năng suất chất lượng (NSCL) giai đoạn tiếp theo đặt ra mục tiêu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, kết hợp với ứng dụng tiến bộ khoa học, đổi mới công nghệ và phát triển sản phẩm; Đồng thời, thúc đẩy nâng cao NSCL của doanh nghiệp gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, đảm bảo các quy định pháp luật về an toàn, sức khỏe, môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn thông tin, trách nhiệm xã hội; Thúc đẩy phong trào nâng cao năng suất quốc gia và phong trào đổi mới sáng tạo… Chương trình đang được Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm nay.

Theo ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao NSCL giai đoạn đến năm 2030 tiếp tục áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo đó các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng suất, chất lượng phục vụ cải tiến và đổi mới mô hình quản lý sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, được tiếp cận các Chương trình đào tạo hàng năm của Tổ chức Năng suất Châu Á về Chuyển đổi thông minh: Internet vạn vật, phân tích dữ liệu lớn, chuyển đổi số, blockchain, sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, du lịch thông minh... và các khóa đào tạo khác của các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực, quốc gia.

Theo Ban điều hành Chương trình 712, Chương trình NSCL giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng gắn với nền tảng sẵn sàng cho sản xuất thông minh: Hệ thống quản lý chất lượng (TCVN/ISO 9001); Hệ thống quản lý môi trường (TCVN/ISO 14001); Hệ thống quản lý Năng lượng TCVN/ISO 50001; Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo TCVN/ISO 27001; hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội (TCVN/ISO 26000); Hệ thống quản lý rủi ro (TCVN/ISO 31000); Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (TCVN/ISO 45001); Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh (ISO 22301); Hệ thống truy xuất nguồn gốc… ; các hệ thống quản lý chuyên ngành: Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành công nghiệp dầu khí (ISO 29001), sản xuất ôtô và công nghiệp phụ trợ (TCVN/ISO/TS 16949), viễn thông (TL 9000), thiết bị y tế (TCVN/ISO 13485); Hệ thống quản lý chất lượng phòng thử nghiệm (TCVN/ISO/IEC 17025); Hệ thống QLCL phòng thử nghiệm y tế theo ISO/IEC 15189. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (TCVN/ISO 22000), HACCP, GMP…; các hệ thống quản lý mới và hệ thống tích hợp phù hợp với đặc thù doanh nghiệp;

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng: Thực hành 5S, cải tiến Kaizen, loại trừ 7 lãng phí; 7 công cụ kiểm soát chất lượng; Quản lý tinh gọn (Lean); Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM); Chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPI); Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA); Quản lý chất lượng toàn diện (TQM); Giải thưởng chất lượng quốc gia; Mô hình nhóm huấn luyện (TWI); các công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp khác...

Bên cạnh đó các doanh nghiệp còn được hỗ trợ áp dụng Thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P); Thực hành sản xuất Nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017, TCVN 11041-3:2017; Năng suất xanh…và được hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; áp dụng các công cụ hỗ trợ cho mô hình sản xuất thông minh: các phần mềm áp dụng hệ thống quản lý; phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm (PLM); sản xuất kỹ thuật số (DM); hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP); quản lý chuỗi cung ứng (SCM); hệ thống thực thi sản xuất (MES);…

Chương trình NSCL giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng gắn với nền tảng sẵn sàng cho sản xuất thông minh. 

 

Theo Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp, Chương trình NSCL giai đoạn đến năm 2030 sẽ chú trọng việc tạo lập nền tảng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, sản xuất thông minh.

“Chương trình sẽ tập trung xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở các chương trình tiêu chuẩn hóa đồng bộ cho các sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi giá trị; Xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, tạo nền tảng kết nối trong sản xuất thông minh, gồm các tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị thông minh, nhà máy thông minh, dịch vụ thông minh, phần mềm công nghiệp và dữ liệu lớn và công nghiệp internet…

Đồng thời, nghiên cứu, thiết lập các phần mềm áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất phục vụ doanh nghiệp, ông Hiệp cho biết.

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm cho hàng hóa chủ lực

Trong bối cảnh các FTA được ký kết, Chương trình NSCL giai đoạn 2030 sẽ tập trung hỗ trợ chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực cho hàng hóa xuất khẩu. Cùng với đó, hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, quản lý môi trường, quản lý năng lượng, quản lý hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghệ nghiệp, và trách nhiệm xã hội phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực; Hỗ trợ chứng nhận truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn của các quốc gia nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, tăng cường năng lực đánh giá sự phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ưu tiên đối với hàng hóa xuất khẩu chủ lực.

5 giải pháp chủ yếu nâng cao năng suất lao động doanh nghiệp(VietQ.vn) - Hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất từ Chương trình 712 của Chính phủ là giải pháp hữu hiệu để các doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động.

 Bảo Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang