Tiêu chuẩn E3163 giúp đánh giá chất lượng môi trường trầm tích

author 06:10 29/10/2019

(VietQ.vn) - Một tiêu chuẩn mới của ASTM Quốc tế sẽ giúp các chuyên gia đánh giá môi trường thực hiện các nghiên cứu hiệu quả hơn về trầm tích, ma trận của nước và thành phần độ hạt, khoáng vật lắng xuống đáy nước.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Theo Eileen Snyder, thành viên của ASTM Quốc tế, làm việc tại Alpha Analytical Inc tiêu chuẩn mới được tổ chức như một bộ công cụ áp dụng cho một loạt các địa điểm trầm tích, từ các địa điểm lớn đến các địa điểm nhỏ hơn nằm trong các khu vực sinh thái, tiêu chuẩn đồng thời cũng giải thích cách các phương pháp phân tích được sử dụng cho hành động khắc phục trầm tích rất khác so với các phương pháp thông thường đang được sử dụng cho các loại đất khác.

Cụ thể, tiêu chuẩn (E3163) bao gồm: thử nghiệm tính chất vật lý, phương pháp phân tích hóa học, quy trình lấy mẫu thụ động, thử nghiệm sinh học và thử nghiệm độc tính, phương pháp và quy trình pháp y môi trường và quy trình phát triển phương pháp.

Theo Snyder, đối tượng sử dụng tiêu chuẩn mới có thể bao gồm các cơ quan quản lý, nhà tài trợ dự án, tư vấn môi trường, các nhà phân tích và đánh giá rủi ro. Ủy ban của ASTM Quốc tế về đánh giá môi trường, quản lý rủi ro và hành động khắc phục (E50) đã phát triển ra tiêu chuẩn này.

Trước đó, một tiêu chuẩn quốc tế mới do Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (ASTM Quốc tế) phát triển sẽ cung cấp hướng dẫn trong việc đánh giá sự thay đổi của máy bay. Ủy ban phát triển hệ thống máy bay ASTM Quốc tế (F39) đã phê chuẩn tiêu chuẩn, sẽ sớm được công bố dưới tên gọi là F3361.

Theo Dale Scheid, thành viên của tổ chức ASTM Quốc tế, một kỹ sư điện tử hàng không tại Air Methods Corporation, tiêu chuẩn mới sẽ giúp các bên liên quan xác định xem những thay đổi đối với những máy bay đã được chứng nhận nên được mô tả là những thay đổi chính hay phụ.

Tại Hoa Kỳ, các lựa chọn thay thế lớn trên máy bay cần có sự chấp thuận của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ trong khi những thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu dữ liệu được FAA chấp nhận.

Scheid cũng chỉ thêm rằng có nhiều đơn vị, tổ chức được hưởng lợi từ tiêu chuẩn mới này, bao gồm: Đơn vị chứng nhận máy bay và cơ khí nhà máy điện; Trạm sửa chữa chứng nhận; Chủ sở hữu máy bay; và Người điều khiển máy bay.

Hà My (Theo astm.org)

Tiêu chuẩn F3361 giúp đánh giá thay đổi hệ thống máy bay(VietQ.vn) - Một tiêu chuẩn quốc tế mới do Hội Thử nghiệm và Vật liệu Mỹ (ASTM Quốc tế) phát triển sẽ cung cấp hướng dẫn trong việc đánh giá sự thay đổi của máy bay. Ủy ban phát triển hệ thống máy bay ASTM Quốc tế (F39) đã phê chuẩn tiêu chuẩn, sẽ sớm được công bố dưới tên gọi là F3361.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang