An sinh xã hội và hạnh phúc gia đình

authorLan Ninh 16:00 18/03/2017

(VietQ.vn) - Muốn vận hành xã hội ổn định cần tập trung mang đến an sinh xã hội cho từng bộ phận trong đó có gia đình. Hạnh phúc gia đình và an sinh xã hội là không thể tách rời nhau.

Sự kiện: Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3

An sinh xã hội là sự bảo vệ của xã hội đối với các cá nhân thông qua một loạt biện pháp công cộng, nhằm khắc phục lại những khó khăn về kinh tế và xã hội để tạo dựng hạnh phúc cá nhân, gia đình và xã hội.

Gia đình và xã hội có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Vì vậy, hạnh phúc gia đình là một phần tất yếu của an sinh xã hội, gia đình có hạnh phúc, xã hội mới được an sinh. Muốn để xã hội phát triển thì mỗi con người, mỗi gia đình là một phần ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội. 

An sinh xã hội và hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình là một phần tất yếu của an sinh xã hội. Ảnh minh họa

Là tế bào cũng như cơ sở tạo thành xã hội, gia đình chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các vấn đề an sinh xã hội. Để đảm bảo được hạnh phúc gia đình thì an sinh xã hội phải vững mạnh. Bởi để duy trì và phát triển được điều kiện sinh sống và kinh tế gia đình, từng thành viên cần nhận được sự quan tâm từ nhà nước đến đời sống thông qua các hình thức như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hay các chính sách trợ cấp đối với gia đình nghèo, gia đình có công với cách mạng… Khi từng thành viên có được điều kiện thuận lợi để tham gia lao động, học tập, gia đình cũng yên ấm, đời sống gia đình dần đi vào quỹ đạo và ổn định hơn. Sự đảm bảo của nhà nước lên gia đình thường tổ chức một cách trực tiếp với nhiều chính sách khác nhau phù hợp với từng trường hợp, từng cá nhân. Trong gia đình, từ người lớn tới trẻ nhỏ đều được sống trong những điều kiện sống thuận lợi tạo nên hạnh phúc gia đình.

An sinh xã hội tác động mạnh mẽ lên hạnh phúc gia đình. Song đây không phải sự tác động một chiều mà là sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. An sinh xã hội giúp tăng cường đời sống gia đình hạnh phúc thì hạnh phúc gia đình cũng góp phần làm nên bộ móng ổn định cho an sinh xã hội. Từng gia đình hạt nhân làm nên một chỉnh thể xã hội hoàn chỉnh. Bộ phận khỏe mạnh thì tổng thể mới có được sự khỏe mạnh, gia đình có hạnh phúc thì an sinh xã hội của một đất nước mới chứng minh được tác dụng của mình cũng như tạo sự ổn định trong quá trình vận hành. 

Chính sách an sinh xã hội hướng tới đối tượng là gia đình và các thành viên trong đó, mục đích là tạo nên hạnh phúc gia đình. Ngược lại, hành phúc gia đình sẽ là tiêu chí đầu tiên để xác định an sinh của một quốc gia.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê đất công ích(VietQ.vn) - Việc giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc cho thuê đất đối với hộ gia đình và cá nhân thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện

Việc tuyên truyền luật pháp về hôn nhân và hạnh phúc gia đình giúp người dân hiểu rõ và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật hôn nhân và gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, bền vững; bảo vệ lợi ích hợp pháp con người cũng như các quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền của phụ nữ, trẻ em trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.

Chưa có bất kỳ quốc gia nào có thể tạo dựng hạnh phúc cho con người mà thiếu sự đóng góp của từng cá nhân. Nhà nước đóng vai trò tạo ra các cơ chế, chính sách, pháp luật, quy chuẩn còn cá nhân từng người dân cũng cần tự nỗ lực để mang đến hạnh phúc cho chính bản thân mình.

Vì vậy, cùng với cả nước, mỗi người dân là một phần tạo nên hạnh phúc ấm no cho gia đình, tạo an sinh cho xã hội. Giữ gìn hạnh phúc gia đình là đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho người thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang