Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

author 06:16 16/05/2021

(VietQ.vn) - Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn.

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị đối với cảng cạn; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác cảng cạn.

Theo Quy chuẩn, cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, ga đường sắt, cửa khẩu đường bộ, đồng thời có chức năng là cửa khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quy chuẩn nêu rõ, vị trí, quy mô cảng cạn phải đảm bảo thuận lợi trong quá trình khai thác, kết nối với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế và đảm bảo các điều kiện: phù hợp với quy hoạch hệ thống cảng cạn đã được phê duyệt; gắn với các hành lang vận tải chính, kết nối trực tiếp với cảng biển; kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông vận tải khác (hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa).

Phải có ít nhất 2 phương thức vận tải được tạo điều kiện tổ chức vận tải đa phương thức hoặc kết nối trực tiếp với một phương thức vận tải có năng lực cao.

Diện tích yêu cầu của cảng cạn phải đảm bảo đủ công suất khai thác thiết kế hiện tại; đủ diện tích để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan, tổ chức liên qua tại cảng; có xét đến sự phát triển của cảng cạn trong tương lai; diện tích tối thiểu của cảng cạn không được nhỏ hơn 5ha.

Cảng cạn phải được thiết kế, quy hoạch tổng mặt bằng bao gồm các phân khu để đảm bảo các chức năng nhận và gửi hàng hóa vận chuyển bằng container, hàng hóa khác; Tập kết container, hàng hóa khác để vận chuyển đến cảng biển và các nơi khác theo quy định của pháp luật; Kiểm tra và thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đóng hàng hóa vào và dỡ hàng hóa ra; gom và chia hàng hóa lẻ đối với hàng hóa có nhiều chủ trong cùng tainer; tạm chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và container; thực hiện các dịch vụ phụ trợ khác.

Ngoài ra, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn cũng quy định chi tiết các yêu cầu về hạng mục công trình, bảo trì và phòng, chống cháy nổ tại cảng cạn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.

An Hạ

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai(VietQ.vn) - Trong bối cảnh mới, Đảng, Nhà nước đã nâng tầm vai trò của khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo. Ngành KH&CN xác định sẽ tạo nên những đột phá mới trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, tham gia phát triển các ngành, lĩnh vực, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang