Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh phê bình UBND TP Uông Bí

author 19:34 15/12/2016

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Quảng Ninh có Thông báo số 345 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân phường Phương Đông, TP Uông Bí.

Ngày 12/12/2016, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp 55 công dân phường Phương Đông, thành phố Uông Bí kiến nghị về chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh – Uông Bí (qua địa bàn phường Phương Đông), cùng dự họp có ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số Sở ngành; UBND TP Uông Bí. 

tỉnh quảng ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh Báo Quảng Ninh.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của công dân; ý kiến của một số Sở, ngành liên quan, của Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí; ý kiến của ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Kết luận và chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình UBND thành phố Uông Bí chưa triển khai nghiêm túc và thông báo công khai cho nhân dân trong khu vực bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A (giai đoạn 2) qua thành phố Uông Bí biết nội dung thông báo Kết luận số 331/TB-UBND ngày 29/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 24/11/2016 và chính sách bồi thường đã được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Về việc áp dụng biện pháp hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với diện tích đất trong hành lang an toàn giao thông của các hộ dân bị thu hồi để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh-Uông Bí (đoạn đi qua địa bàn thành phố Uông Bí)” nên đã để xảy ra bức xúc trong nhân dân.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND thành phố Uông Bí thu hồi và hủy Quyết định số 7362/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 về việc phê duyệt phương án bồi thường GPMB cho 06 hộ dân để kiểm tra, rà soát lại về chính sách bồi thường, hỗ trợ (do UBND thành phố Uông Bí không áp dụng theo đúng chính sách bồi thường được UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Về việc áp dụng biện pháp hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với diện tích đất trong hành lang an toàn giao thông của các hộ dân bị thu hồi để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh-Uông Bí (đoạn đi qua địa bàn thành phố Uông Bí)”.

Thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh gồm: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông và Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố Uông Bí và đại diện của từng khu dân cư (do các hộ dân thuộc diện phải GPMB đề xuất cụ thể) để tiến hành rà soát, thẩm định lại từng nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ của các hộ. Trong đó xác định rõ về nguồn gốc sử dụng đất của từng hộ, việc lập phương án bồi trường, hỗ trợ, thu hồi đất của các hộ có liên quan đến các dự án trước đây, diện tích còn lại của các hộ đang sử dụng được bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh - Uông Bí hiện nay, thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 331/TB-UBND ngày 29/11/2016, Thông báo Kết luận của ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A Bắc Ninh - Uông Bí (đoạn qua địa bàn thành phố Uông Bí)” và Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh “Về việc áp dụng biện pháp hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đối với diện tích đất trong hành lang an toàn giao thông của các hộ dân bị thu hồi để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn Bắc Ninh-Uông Bí (đoạn đi qua địa bàn thành phố Uông Bí)”.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các Sở, ngành, UBND thành phố Uông Bí gửi ngay danh sách về Văn phòng UBND tỉnh những người tham gia Tổ công tác và đại diện của từng khu dân cư thuộc diện phải GPMB Quốc lộ 18A (giai đoạn 2) với yêu cầu phải có năng lực chuyên môn, có trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ; Văn phòng UBND tỉnh dự thảo ngay Quyết định thành lập Tổ công tác trước ngày 15/12/2016.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên Tổ công tác và chủ trì triển khai ngay các nhiệm vụ theo yêu cầu, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng, minh bạch và công khai cho nhân dân biết kết quả thẩm định của từng hộ.

HOÀNG NGUYÊN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang