CPSC ban hành Cẩm nang sản phẩm quản lý để bảo vệ người tiêu dùng

author 15:50 31/08/2014

(VietQ.vn) - Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) vừa ban hành Cẩm nang sản phẩm quản lý nhằm bảo đảm các doanh nghiệp tại nước này tuân thủ các đạo luật, quy tắc, quy định, tiêu chuẩn và các lệnh cấm nhằm bảo vệ người tiêu dùng đối với sản phẩm nguy hại.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cẩm nang sản phẩm quản lý giúp doanh nghiệp biết các sản phẩm nguy hại để bảo vệ người tiêu dùng. Ảnh: N. N

Cẩm nang sản phẩm quản lý giúp doanh nghiệp biết các sản phẩm nguy hại để bảo vệ người tiêu dùng. Ảnh: N. N

Việc chia sẻ cẩm nang này cho cơ quan chức năng Việt Nam nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa CPSC và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo CPSC, Cẩm nang sản phẩm quản lý nhằm bảo đảm các doanh nghiệp tại Mỹ tuân thủ các đạo luật, quy tắc, quy định, tiêu chuẩn và các lệnh cấm để bảo vệ người tiêu dùng đối với sản phẩm nguy hại do CPSC quản lý.

Cẩm nang này được biên soạn nhằm giúp nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ và các nơi khác trong cộng đồng được quản lý (doanh nghiệp) hiểu được trách nhiệm của họ theo các đạo luật và họ phải có những bước đi nào khi nhân viên CPSC thông báo cho họ, hay khi họ nhận biết một sự vi phạm các đạo luật và quy định của CPSC.

Khi nhân viên CPSC xác định một sản phẩm vi phạm một đạo luật hay quy định cụ thể nào đó, Văn phòng Tuân thủ và Hoạt động Thực địa của CPSC thường thông báo cho doanh nghiệp chịu trách nhiệm (nhà sản xuất sản phẩm, nhà nhập khẩu, phân phối hay bán lẻ) về vi phạm đó và yêu cầu giải quyết cụ thể vấn đề.

Việc thông báo cho doanh nghiệp chịu trách nhiệm thường được thực hiện dưới hình thức một công văn. Các doanh nghiệp phải có hành động chỉnh sửa cụ thể (bao gồm việc ngưng bán và phân phối sản phẩm; thu hồi sản phẩm từ nhà phân phối, bán lẻ và/hay người tiêu dùng; cách ly và tiêu hủy sản phẩm lưu kho; và thay đổi việc sản xuất sản phẩm trong tương lai).

Sản phẩm búp bê nhựa bị CPSC thu hồi do nguy hại với trẻ em

Sản phẩm búp bê nhựa bị CPSC thu hồi do nguy hại với trẻ em. Ảnh: N. N

CPSC được Quốc hội Mỹ thành lập năm 1972 và là cơ quan quản lý liên bang độc lập có nhiệm vụ làm giảm các nguy cơ gây thương tật và tử vong không đáng có liên quan đến sản phẩm tiêu dùng.

CPSC thực hiện mục đích này thông qua giáo dục, các hoạt động về tiêu chuẩn an toàn, quản lý, và thực thi các đạo luật và triển khai các quy định. CPSC có thẩm quyền đối với hàng ngàn loại sản phẩm tiêu dùng sử dụng trong nhà, ở trường học, trong giải trí hay các nơi khác.

Để thi hành sứ mệnh của mình, CPSC áp dụng bảy đạo luật do Quốc Hội thông qua (sau đây gọi tắt là các Đạo Luật). Bao gồm:

1. Đạo Luật An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng (CPSA), 

2. Đạo Luật Về Chất Nguy Hại Liên Bang (FHSA),

3. Đạo Luật Vải Dễ Cháy (FFA), 15 U.S.C. §§ 1191-1204;

4. Đạo Luật Đóng Gói Ngăn Ngừa Chất Độc (PPPA),

5. Đạo Luật An Toàn Tủ Lạnh (RSA),

6. Đạo Luật An Toàn Xông Hơi và Hồ Bơi Virginia Graeme Baker (VGBA),

7. Đạo Luật Ngăn Ngừa Phỏng Xăng Cho Trẻ Em (CGBPA),

Nguyễn Nam

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang