Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 416, 417, 418, 419 THPT quốc gia 2018 chính xác nhất

authorHòa Lê 15:39 26/06/2018

(VietQ.vn) - Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 416, 417, 418, 419 chính xác nhất cập nhật tại VietQ. Nhấn F5 liên tục để cập nhật đáp án môn Tiếng Anh mã đề 416, 417, 418, 419 kỳ thi THPT quốc gia 2018 chính xác nhất.

Để giúp các bạn học sinh có thể tự đánh giá được chất lượng bài làm của chính mình VietQ đã kịp thời sưu tầm được đề và đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 để gửi tới các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.VietQ.vn gợi ý bài giải môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2018.

Xem thêm: Đáp án môn tiếng Anh tất cả mã đề kỳ thi THPT quốc gia 2018

Dưới đây là đáp án môn Tiếng Anh mã đề 416, 417, 418, 419 kỳ thi THPT quốc gia 2018:

MÃ ĐỀ: 416

 

1.A 2.D 3.B 4.B 5.A 6.C 7.C 8.A
9.D 10.C 11.C 12.A 13.D 14.C 15.D 16.B
17.A 18.D 19.C 20.C 21.D 22.C 23.A 24.C
25.A 26.A 27.C 28.A 29.A 30.C 31.C 32.D
33.A 34.A 35.A 36.D 37.A 38.D 39.C 40.D
41.D 42.C 43.D 44.C 45.A 46.A 47.B 48.B
49.D 50.D            

 

MÃ ĐỀ: 417

 

1.D 2.B 3.D 4.D 5.B 6.B 7.B 8.D
9.B 10.C 11.C 12.A 13.A 14.A 15.B 16.A
17.D 18.B 19.C 20.A 21.B 22.D 23.B 24.D
25.B 26.C 27.A 28.A 29.C 30.B 31.C 32.C
33.D 34.C 35.C 36.C 37.A 38.  D 39.D 40.C
41.C 42.C 43.B 44.A 45.A 46.D 47.C 48.D
49.D 50.D            

 

MÃ ĐỀ: 418

 

1.D 2.A 3.B 4.C 5.D 6.D 7.B 8.D
9.C 10.A 11.B 12.B 13.A 14.C 15.C 16.A
17.D 18.A 19.B 20.C 21.B 22.C 23.D 24.A
25.B 26.B 27.D 28.B 29.C 30.C 31.D 32.D
33.A 34.B 35.C 36.A 37.A 38. D 39.C 40.A
41.C 42.A 43.B 44.A 45.B 46.C 47.A 48.D
49.A 50.C            

 

MÃ ĐỀ: 419

 

1.B 2.A 3.A 4.A 5.D 6.A 7.D 8.B
9.C 10.C 11.A 12.B 13.A 14.C 15.C 16.A
17.B 18.B 19.A 20.A 21.D 22.B 23.C 24.B
25.D 26.A 27.B 28.B 29.A 30.C 31.D 32.B
33.D 34.B 35.D 36.C 37.C 38. C 39.D 40.D
41.C 42.C 43.C 44.D 45.A 46.A 47.A 48.C
49.C 50.D            

 

MÃ ĐỀ: 420

 

1.C 2.D 3.A 4.A 5.B 6.B 7.C 8.C
9.A 10.A 11.B 12.B 13.A 14.A 15.C 16.D
17.D 18.D 19.C 20.C 21.C 22.D 23.A 24.C
25.C 26.D 27.A 28.A 29.A 30.C 31.D 32.C
33.C 34.A 35.D 36.A 37.D 38.  D 39.A 40.A
41.C 42.D 43.C 44.  C 45.D 46.D 47.D 48.B
49.A 50.  D            


Hòa Lê 
(T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot