Hậu Giang hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPHH chủ lực nâng cao năng suất chất lượng

author 23:17 26/05/2016

(VietQ.vn) - Tỉnh Hậu Giang có chủ trương đẩy mạnh và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực nâng cao năng suất và chất lượng

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tập trung vận động doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh tham gia dự án để nâng cao năng suất chất lượng.

Tỉnh sẽ lựa chọn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh để hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp; áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia; hoàn thiện, đổi mới công nghệ, đổi mới dây chuyền sản xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn để nâng cao năng suất chất lượng.

Hậu Giang hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPHH chủ lực nâng cao năng suất chất lượng

Hậu Giang hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất SPHH chủ lực nâng cao năng suất chất lượng

Đầu tư nâng cao năng lực kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo hướng hội nhập và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động đo lường, thử nghiệm trên địa bàn.

Phát huy và tận dụng tối đa các phòng thử nghiệm của các ngành, các doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý Nhà nước. Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các phòng thí nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm để phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh.

Quảng bá, phát triển thương hiệu; nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, hiệp hội ngành nghề và một số sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của các địa phương.

Tỉnh cũng xác định danh mục sản phẩm, hàng hóa chủ lực; danh mục các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực; đánh giá thực trạng hoạt động cải tiến năng suất, chất lượng và cơ hội triển khai các dự án cải tiến năng suất chất lượng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất sản phẩm, hàng hóa; đánh giá trình độ chất lượng của sản phẩm, hàng hóa; năng suất lao động; trình độ công nghệ; chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và định hướng phát triển của các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Lựa chọn doanh nghiệp có nhu cầu và đủ khả năng tham gia dự án để tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai dự án của doanh nghiệp.

Hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, hiệp hội, làng nghề trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Đầu tư xây dựng phòng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa đạt trình độ khu vực và quốc tế đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm, hàng hóa chủ lực phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp (thực hiện theo Đề án Nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 317/QĐ-TTgngày 15 tháng 3 năm 2012).

Tổ chức xét duyệt doanh nghiệp tham gia; xây dựng kế hoạch; tiến độ thực hiện; theo dõi việc triển khai và nghiệm thu kết quả thực hiện dự án của doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật cho 10 sản phẩm hàng hóa.

Hỗ trợ 25 doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường tiên tiến.

Hỗ trợ 18 doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Hỗ trợ 7 doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia.

Hỗ trợ 5 doanh nghiệp hoàn thiện, đổi mới công nghệ, đổi mới dây chuyền sản xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn để nâng cao năng suất chất lượng.

Ngoài ra, Hậu Giang còn tiến đến hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận và công bố hợp chuẩn/hợp quy: hỗ trợ (30%) kinh phí thử nghiệm và chi phí phụ cấp chuyên gia đánh giá. 

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO; các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng: hỗ trợ 01 lần chi phí: Tư vấn: hỗ trợ 30% chi phí tư vấn; Đánh giá chứng nhận: hỗ trợ 30% chi phí đánh giá chứng nhận lần đầu (không bao gồm chi phí đánh giá giám sát cho các năm tiếp theo).

Đối với doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: hỗ trợ 30% chi phí tư vấn xây dựng báo cáo đánh giá theo 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và chi phí xét tuyển tại Hội đồng Sơ tuyển và Hội đồng Quốc gia.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang