IMO xác nhận sự phù hợp tiêu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu

author 07:08 06/06/2016

(VietQ.vn) - Tại khóa họp thứ 96, Ủy ban An toàn hàng hải của IMO xác nhận sự phù hợp của Quy phạm đóng tàu với tiêu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu.

Sự kiện: Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đây là lần đầu tiên Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO thực hiện vai trò đánh giá và thẩm tra quy phạm kết cấu tàu do các tổ chức Đăng kiểm xây dựng phục vụ cho việc đóng mới tàu chở dầu và tàu chở hàng rời.

Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR) cho rằng, đây là mốc đánh dấu sự phát triển mới, có ý nghĩa to lớn, trong việc xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế về đóng tàu của IMO.

IMO xác nhận sự phù hợp của Quy phạm đóng tàu với Tiêu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu

IMO xác nhận sự phù hợp của Quy phạm đóng tàu với Tiêu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu. Ảnh ST

"Lần đầu tiên IMO đã thực hiện vai trò đánh giá và thẩm tra quy phạm kết cấu tàu do các tổ chức Đăng kiểm xây dựng phục vụ cho việc đóng mới tàu chở dầu và tàu chở hàng rời", VR nhận định.

Theo VR, triết lý bao hàm trong tiêu chuẩn dựa trên mục tiêu đối với tàu chở dầu và tàu chở hàng rời là tàu phải được thiết kế và đóng theo tuổi thọ thiết kế quy định, và nếu được vận hành, bảo quản thích hợp, tàu sẽ duy trì tính an toàn và thân thiện với môi trường trong suốt vòng đời.

Quy định II-1/3-10 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người (SOLAS) áp dụng triết lý nói trên đối với tàu chở dầu và tàu chở hàng rời có chiều dài trên 150 m. Theo quy định này, các tàu như vậy phải có đủ sức bền, tính nguyên vẹn và tính ổn định để giảm thiểu rủi ro tổn thất đối với tàu hoặc ô nhiễm đối với môi trường biển do hư hỏng kết cấu thân tàu, dẫn đến tàu bị ngập nước hoặc mất tính nguyên vẹn kín nước.

Căn cứ vào kết quả đánh giá việc thẩm tra tiêu chuẩn dựa trên mục tiêu do các nhóm chuyên gia được các quốc gia thành viên IMO chỉ định tiến hành, MSC xác nhận Quy phạm đóng tàu của 12 tổ chức Đăng kiểm thành viên IACS tuân thủ các yêu cầu về mục tiêu và chức năng quy định trong tiêu chuẩn quốc tế về đóng tàu dựa trên mục tiêu đối với tàu chở dầu và tàu chở hàng rời. MSC cũng xác nhận tàu đóng theo Quy phạm này được xem là tuân thủ tiêu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu.

Tiêu chuẩn đóng tàu dựa trên mục tiêu được đưa vào Quy định II-1/3-10 của Công ước SOLAS theo Nghị quyết MSC.290(87) được MSC thông qua tháng 05/2010 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, áp dụng cho các tàu chở dầu mới và tàu chở hàng rời mới có chiều dài từ 150 m trở lên. Tàu mới là tàu:

Có hợp đồng đóng mới vào hoặc sau ngày 01/7/2016. Trong trường hợp không có hợp đồng đóng mới, tàu được đặt sông chính hoặc ở giai đoạn đóng mới tương tự vào hoặc sau ngày 01/7/2017; hoặc được bàn giao vào hoặc sau ngày 01/7/2020.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang