Nhiều đột phá hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia

author 06:35 08/03/2018

(VietQ.vn) - Thời gian qua, Cục QLCLSPHH đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Sự kiện: Rào cản thương mại và hội nhập

Theo ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Cục QLCLSPHH), thời gian qua Cục đã có những hoạt động hết sức tích cực để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hệ thống một cửa quốc gia.

Cụ thể, trong năm 2017, Cục đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin Tổng cục Hải quan tổ chức 02 Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với  thủ tục “Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ” ở Hà Nội và TP Hồ chí Minh.

Đối tượng tập huấn là các doanh nghiệp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổ chức đánh giá sự phù hợp. Mục đích tập huấn để các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan  tham gia vào cơ chế một cửa quốc gia nắm được trình tự, thủ tục thực hiện trên cơ chế một cửa quốc gia. Cục cũng đã phân công cán bộ thường trực và thông báo số điện thoại hỗ trợ trên cổng thông tin một cửa quốc gia của Bộ KH&CN.Bên cạnh đó, Cục QLCLSPHH đã phối hợp chặt chẽ với  Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Hải quan, Đơn vị thi công phần mềm (Viettel) liên tục hỗ trợ doanh nghiệp và các Cơ quan kiểm tra nhà nước liên quan trong việc thực hiện khai báo, xử lý hồ sơ trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Kết quả bước đầu cho thấy số doanh nghiệp tham gia tăng dần. Bắt đầu từ tháng 12/2017 có khoảng 20 hồ sơ được gửi đến 1 cửa quốc gia, đến tháng 2/2018, đã có 145 hồ sơ gửi đến các cơ quan xử lý trên một cửa quốc gia gồm Cục QLCLSPHH, Chi cục TĐC, Tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa

Ông Trần Quốc Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Ảnh: DT

Trong đó Cục QLCLSPHH đã  tiến hành tiếp nhận hơn 50 hồ sơ trực tuyến trên Cơ chế một cửa quốc gia, và đã xử lý 46 hồ sơ đầy đủ, ra 46 Thông báo Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu gửi lên cổng thông tin một cửa quốc gia để Hải quan và doanh nghiệp thực hiện thông quan hàng hóa.

Thời gian xử lý và ra thông báo Kết quả kiểm tra trong 1 ngày (theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-KHCN thì không quá 3 ngày làm việc). Việc rút ngắn thời gian kiểm tra chuyên ngành đã giúp doanh nghiệp  tiết kiệm được thời gian và chi phí lưu kho  bãi.

Trong năm 2017, Cục QLCLSPHH đã tham mưu với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2376/QĐ-BKHCN ngày 38/8/2017 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 29/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại trong giai đoạn 2017-2020.

Năm 2018, Cục QLCLSPHH tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2017 và với vai trò đầu mối về một cửa quốc gia của Bộ KH&CN, Cục QLCLSPHH sẽ tích cực tham mưu với Tổng cục, Bộ KH&CN thúc đẩy các đơn vị liên quan của Tổng cục, Bộ KH&CN triển khai các thủ tục hành chính khác liên quan đến xuất nhập khẩu của Bộ Khoa học và Công nghệ trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Hán Hiển

'Lan tỏa' tiện ích của Cơ chế một cửa quốc gia tới cộng đồng doanh nghiệp(VietQ.vn) - Theo ông Trần Quốc Tuần, cần đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của Cơ chế một cửa quốc gia để khuyến khích doanh nghiệp tham gia một cách sâu rộng hơn.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang