Quảng cáo tương lai sẽ tập trung ở báo điện tử

author 06:54 15/01/2014

Tổng doanh thu của báo chí in năm 2013 khoảng 4.100 tỷ đồng, giảm 0,8% so với 2012. Lĩnh vực phát thanh, truyền hình, doanh thu quảng cáo tiếp tục tăng nhưng không đều. Trong đó chủ yếu doanh thu lớn từ Đài THVN và Đài TH TPHCM với doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng. Doanh thu quảng cáo trên báo diện tử trong năm 2013 dù tăng chậm nhưng dự báo thời gian tới rất khả quan.

Tại Hội nghị báo chí toàn quốc vào chiều 14/1, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết, đến hết tháng 12/2013 cả nước có 838 cơ quan báo chí in (tăng 25 cơ quan); 92 báo, tạp chí điện tử (cấp mới 19 báo, tạp chí điện tử); 67 đài phát thanh, truyền hình; 1 hãng thông tấn quốc gia.

Quảng cáo báo điện tử

Quảng cáo trên báo điện tử là xu thế của tương lai

Trong bối cảnh chung, chính khó khăn của nền kinh tế thế giới, trong nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền báo chí nước nhà. Mặc dù vậy trong năm qua cũng ghi nhận nỗ lực của các cơ quan báo chí đã có nhiều có gắng.

Trong năm qua doanh thu của các cơ quan báo chí in có chiều hướng giảm đáng kể. Nếu số bản báo phát hành trên thị trưởng năm 2012 khoảng 850 triệu bản thì năm 2013 chỉ còn khoảng 836 triệu bản. Tuy nhiên số bản tạp chí, phát thanh trên thị trường lại tăng 5,4% với 340,5 triệu bản trong năm qua.

Doanh thu quảng cáo của báo chí tuy có tăng nhưng với mức thấp, tập trung ở lĩnh vực truyền hình. Tổng doanh thu của báo chí in năm 2013 khoảng 4.100 tỷ đồng, giảm 0,8% so với 2012. Lĩnh vực phát thanh, truyền hình, doanh thu quảng cáo tiếp tục tăng nhưng không đều. Trong đó chủ yếu doanh thu lớn từ Đài THVN và Đài TH TPHCM với doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng. Doanh thu quảng cáo trên báo diện tử trong năm 2013 dù tăng chậm nhưng dự báo thời gian tới rất khả quan.

Thứ trưởng đánh giá, trong năm qua các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin, thông tin nhanh nhạy, khá toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân.

Tuy nhiên một khuyết điểm lớn nhất được chỉ ra là thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép; Báo chí còn thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân; còn có tình trạng thông tin giật gân, câu khách, sa đà vào các vụ án, chuyện phòng the, mặt trái xã hội, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục văn hóa Việt Nam…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014, Thứ trưởng Hưng nhấn mạnh, báo chí cần phát huy ưu điểm, khắc  phục khuyết điểm, tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4; tuyên truyền cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội…

Theo Infonet

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang