Xây dựng và vận hành tổ chức QLHĐ sở hữu trí tuệ tại Viện lúa ĐBSCL

authorNguyễn Nam 07:38 18/06/2016

(VietQ.vn) - Hội đồng khoa học vừa tiến hành nghiệm thu dự án: Xây dựng và vận hành tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Dự án: Xây dựng và vận hành tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long do Tiến sĩ Trần Thị Kiều Trang làm chủ nhiệm.

Theo Chủ nhiệm dự án, Viện Lúa đồng bằng sông Cứu Long là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập, Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ và sản xuất kinh doanh về cây lúa và hệ thống nông nghiệp phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 

Dự án: Xây dựng và vận hành tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long

Hội đồng nghiệm thu họp nghiệm thu Dự án: Xây dựng và vận hành tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: N. N

Đội ngũ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu ở Viện hùng hậu, hàng năm chuyển giao và đưa vào đời sống nhiều đề tài, dự án, sản phẩm là các giống lúa và phương thức canh tác, sản xuất hữu hiệu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Việc thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu, giải pháp hữu ích ngày càng diễn ra mạnh mẽ, tuy nhiên gặp phải các vấn đề về sở hữu trí tuệ như bảo vệ tài sản trí tuệ, bản quyền và hướng tới cạnh tranh lành mạnh với viện trường trong nước và nước ngoài. Vì thế, Xây dựng và vận hành tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Viện là rất cấp bách.

Các nhà khoa học trong hội đồng nghiệm thu dự án này đánh giá rằng, việc thực hiện dự án nói trên là việc làm rất khó, chưa có tiền lệ để tham khảo hoặc học tập triển khai ở Việt Nam. Tuy nhiên, tập thể các nhà quản lý và khoa học ở Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long với sự hỗ trợ của các chuyên gia, nhà khoa học và của Cục Sở hữu trí tuệ đã nỗ lực rất lớn để vừa nghiên cứu, học tập, sáng tạo và từng bước hoàn thiện dự án này.

Ông Phan Ngân Sơn - Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ

Ông Phan Ngân Sơn - Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại hội đồng nghiệm thu. Ảnh N. N

Mặc dù trong nhiệm vụ còn nhiều nội dung cần phải nâng tầm hơn nữa để khi phổ biến rộng, sẽ trở thành mô hình điểm cho các viện trường, các doanh nghiệp học tập thuận lợi, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.

Sau khi nghe phản biện 1, 2 và ý kiến nhà quản lý, nhà khoa học, PGS. TS Nguyễn Phúc Khanh - Chủ tịch Hội đồng, nguyên thành viên ban Thư ký chương trình 68 đưa ra kết luận: Tất cả các thành viên hội đồng đánh giá rất cao tổ thực hiện dự án này. Đây là dự án mới, rất khó đối với không chỉ với Viện mà còn đối với các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ khác.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng của dự án, Hội đồng nghiệm thu yêu cầu chủ nhiệm dự án chỉnh sửa một số nội dung đã được góp ý để chính cho bản thân Viện cũng sử dụng được dự án này và là địa chỉ để các nơi khác học tập, nhân rộng.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang