Bình Định: 4/40 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường

author 06:29 08/05/2022

(VietQ.vn) - Mới đây, Đoàn kiểm tra của tỉnh Bình Định đã tiến hành kiểm tra 40 cơ sở sản xuất, phân phối và kinh doanh hàng đóng gói sẵn, kết quả 04 cơ sở có định lượng không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra nhà nước về đo lường năm 2022 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Định đã được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phê duyệt, Chi cục TCĐLCL đã chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường tỉnh thực hiện kiểm tra tại 40 cơ sở sản xuất, phân phối và kinh doanh hàng đóng gói sẵn (HĐGS).

Kết quả kiểm tra về sự phù hợp của phương tiện đo (PTĐ) quy định pháp luật về kiểm định, hiệu chuẩn: Các cơ sở đã xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ PTĐ phù hợp với quy định pháp luật về đo lường; đa số PTĐ thể hiện đầy đủ thông tin về đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản (số hiệu, năm sản xuất, nước sản xuất, phạm vi sử dụng, cấp chính xác, ký hiệu phê duyệt mẫu…) theo quy định tại các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam tương ứng; không phát hiện dấu hiệu gian lận, giả mạo chứng chỉ kiểm định phương tiện đo.

 Đoàn kiểm tra tiến hành sự phù hợp của lượng hàng hoá thực tế tại Chi nhánh Công ty TNHH De Heus Bình Định

Về sự phù hợp của nhãn hàng hóa với quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa: Đa số các sản phẩm, hàng hóa đã thể hiện đầy đủ thành phần, nội dung ghi nhãn trên HĐGS phù hợp với quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021; tuy nhiên, một số cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh ghi nội dung định lượng đối với trường hợp khi 01 đơn vị HĐGS chứa 02 hay nhiều bao, gói HĐGS cùng loại với cùng lượng danh định có thể dùng để bán lẻ, chưa phù hợp với quy định tại điểm i (Khi một đơn vị hàng đóng gói sẵn chứa hai hay nhiều bao, gói hàng đóng gói sẵn cùng loại với cùng lượng danh định có thể dùng để bán lẻ, phải ghi tổng lượng danh định của đơn vị hàng đóng gói sẵn, số lượng bao, gói và lượng danh định của một bao, gói hàng đóng gói sẵn), khoản 1, Điều 4 của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN.

Về sự phù hợp của lượng hàng hóa thực tế với quy định của pháp luật về yêu cầu đo lường: Tại mỗi cơ sở, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 01 lô hàng đóng gói sẵn. Kết quả có 04 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn có định lượng không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Đoàn kiểm tra đã báo cáo và tham mưu Chi cục ban hành Thông báo tạm dừng hoạt động đo lường không phù hợp đối với lô hàng HĐGS có định lượng không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của Điều 48, Luật Đo lường; đồng thời đã hướng dẫn các cơ sở các quy định pháp luật có liên quan và thực hiện khắc phục nội dung ghi định lượng theo đúng quy định

Qua công tác kiểm tra cho thấy, hầu hết cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường và nhãn hàng hóa. Tuy nhiên, số cơ sở sản xuất, kinh doanh HĐGS chưa thực hiện đúng quy định về đo lường đối với lượng của HĐGS và thực hiện ghi nội dung định lượng trên nhãn HĐGS chưa phù hợp quy định của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN vẫn còn tồn tại (4/40 cơ sở, chiếm tỉ lệ 10%).

Trong thời gian tới, để hoạt động sản xuất, kinh doanh HĐGS trên địa bàn tỉnh phù hợp quy định của pháp luật về đo lường, Chi cục TCĐLCL kiến nghị các cơ quan chức năng có liên quan cần đẩy mạnh công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý và ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật về đo lường; đồng thời, tiếp tục tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các tổ chức, công dân, góp phần nâng cao năng lực cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang