Bình Thuận: Trong một tháng kiểm định gần 2.500 lượt phương tiện đo

author 06:39 30/11/2020

(VietQ.vn) - Trong tháng 11 năm 2020, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận đã tham mưu Tham mưu UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP (UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4131/UBND-KGVXNV ngày 22/10/2020).

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ; Báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 11/2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2020.

Văn bản góp ý các dự thảo: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017; dự thảo Thông tư Quy định trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dự thảo Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 Ảnh minh họa.

Về công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng, Chi cục khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa đợt 3/2020, đã mua 04 mẫu (02 mẫu thép Vikimco, 02 mẫu thép Việt Nhật) gửi Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL thử nghiệm. Kết quả: 04/04 mẫu thép làm cốt bê tông đạt chất lượng theo QCVN 07:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép làm cốt bê tông.

Đăng ký mua 48 TCVN mới ban hành trong năm 2020.

Về công tác quản lý đo lường – thanh kiểm tra, xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp huyện giai đoạn 2016-2020. Văn bản gửi Tổng cục TCĐLCL đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Tiếp tục phục vụ Đoàn thanh tra Sở KH&CN theo Quyết định thanh tra số 128/QĐ-SKHCN ngày 31/8/2020 của Giám đốc Sở KH&CN về hoạt động thanh tra chuyên ngành và công tác phòng chống tham nhũng tại Chi cục.

Thực hiện khảo sát 07 mẫu xăng, dầu (05 mẫu xăng RON95-III, 01 mẫu xăng E5 RON92-II, 01 mẫu dầu DO 0,05S) tại huyện Bắc Bình, kết quả các mẫu không có nghi vấn về đo lường, chất lượng.

Thực hiện thanh tra 01 đơn vị kinh doanh điện sinh hoạt và kiểm tra 02 tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường, kết quả không có vi phạm về đo lường.

Về hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Chi cục biên tập 17 tin, bài về hoạt động quản lý của Chi cục và các thông tin có liên quan; gửi 9 tin hoạt động Chi cục để đăng tải trên website Sở.

Về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa và triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Chi cục Hướng dẫn 06 tổ chức, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong năm 2020. Hiện đang tiến hành xét chọn, thẩm định hồ sơ.

Xây dựng dự thảo Kế hoạch 5 năm (2021-2025) của tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 gửi các phòng, đơn vị Sở góp ý.

Tham mưu UBND tỉnh văn bản góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về hoạt động quản lý ISO hành chính côngvăn bản đề nghị các sở, ngành báo cáo khắc phục kết quả kiểm tra trực tiếp hoạt động duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2020; đề nghị báo cáo hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 năm 2020.

Tổ chức 02 lớp tập huấn đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 22 đơn vị gồm các Chi cục, UBND các huyện, thành phố, Ban thi đua khen thưởng và Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

Tham mưu công văn thông báo đăng ký tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho UBND cấp xã năm 2020.

Về hoạt động sự nghiệp của Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL, thực hiện rà soát các nội dung về cơ cấu tổ chức phù hợp theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện rà soát công tác tuyển dụng viên chức; triển khai thực hiện xét sáng kiến năm 2020.

Phục vụ đánh giá giám sát Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2017.

Hoạt động sự nghiệp: Hoạt động sự nghiệp: Thử nghiệm 570 mẫu với 4279 chỉ tiêu phân tích; kiểm định 2.412 lượt phương tiện đo.

Hà My

Thu gom hàng nghìn áo len cũ không rõ nguồn gốc sau đóng nhãn mác mới để tiêu thụ (VietQ.vn) - Lực lượng QLTT Lạng Sơn mới đây đã phát hiện một kho hàng cất giữ hàng nghìn áo len cũ không rõ nguồn gốc xuất xứ để gia công lại.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang