SỰ KIỆN: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Công cụ TPM, Kaizen: Giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Công cụ TPM, Kaizen: Giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

(VietQ.vn) - Việc áp dụng bộ công cụ TPM, Kaizen giúp nhiều doanh nghiệp cải tiến năng suất chất lượng, góp phần hợp lý hóa sản xuất, giảm lãng phí và nâng cao năng suất lao động.

Tuyên Quang: Đưa năng suất, chất lượng trở thành động lực phát triển

Tuyên Quang: Đưa năng suất, chất lượng trở thành động lực phát triển

(VietQ.vn) - Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc chương trình 1322 giai đoạn 2021 -2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc chương trình 1322 giai đoạn 2021 -2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023

(VietQ.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành thông báo số 950/TB-BKHCN ngày 04/5/2022, thông báo Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021 -2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

Bình Dương: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá

Bình Dương: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hoá

(VietQ.vn) - Trong vòng 3 năm qua, nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng đã được triển khai ở Bình Dương, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khả năng cạnh tranh...

Tăng cường đầu tư công nghệ giúp ngành dệt may nâng cao năng suất chất lượng

Tăng cường đầu tư công nghệ giúp ngành dệt may nâng cao năng suất chất lượng

(VietQ.vn) - Việc doanh nghiệp đã và đang tiếp tục đầu tư vào thiết bị, công nghệ tự động hóa là một trong những yếu tố góp phần tạo nền tảng để ngành dệt may chịu được những áp lực của thị trường, đồng thời giúp cải thiện năng suất chất lượng.

Thành lập Trung tâm Xuất sắc COEs về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất

Thành lập Trung tâm Xuất sắc COEs về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất

(VietQ.vn) - Trung tâm Xuất sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất sẽ là COE đầu tiên (ít nhất là ở Việt Nam) được thành lập để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang