Đẩy nhanh triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

author 19:47 22/11/2021

(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tổng kết, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào thời điểm thích hợp để tháo gỡ căn bản các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật. Đồng thời, nghiên cứu, báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đảm bảo đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai trên thực tế.

Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình Hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch đề ra; đẩy nhanh triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực được phê duyệt để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia có hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đồng thời, xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia để sớm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Sớm hoàn thiện, khai thác hiệu quả Cổng Thông tin quốc gia về doanh nghiệp để tổng hợp, chia sẻ miễn phí thông tin về các chương trình, chính sách, mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để doanh nghiệp, người dân tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng, khoa học. Cùng đó, tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, và thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa

Để kịp thời bố trí quỹ đất cho sản xuất, kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các bộ, địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch thời kỳ 2021-2030 bao gồm quy hoạch tỉnh, thành phố. Đối với các bộ chưa hình thành mạng lưới tư vấn viên của ngành khẩn trương ban hành tiêu chí và xây dựng mạng lưới tư vấn viên để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo lĩnh vực phụ trách…

Liên quan tới vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động tìm hiểu, tiếp cận thông tin về các chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành Trung ương, các hiệp hội và địa phương đã đề xuất nhu cầu hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng, trình độ quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng của các đối tác lớn đặc biệt là khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng mang tính toàn cầu. Đồng thời, tích cực tham gia các Hiệp hội doanh nghiệp để tiếp cận thông tin về các chính sách, chương trình hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà nước cũng như các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động tìm hiểu, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn để nắm bắt thông tin, tận dụng tối đa các lợi thế của các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nguồn cung ứng thay thế trong bối cảnh toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang