Doanh nghiệp

Đầu tư

Cập nhật thông tin, bài viết trên Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Doanh Nghiệp


Hướng tới nâng cao chất lượng nội dung và tương tác với các doanh nghiệp, tạo kênh thông tin quảng bá, hợp tác hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam phát triển, kể từ thời điểm tháng 7/2016, Chất lượng Việt Nam chính thức mở Cổng thông tin Hỗ trợ Doanh nghiệp.

Cổng thông tin này nhằm phục vụ các doanh nghiệp, là nơi tiếp nhận đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tương tác với xã hội bằng kênh thông tin chính thống: Lĩnh vực hoạt động, sản phẩm hàng hóa, xây dựng thương hiệu, khả năng cạnh tranh, hỏi đáp các thắc mắc và các kiến nghị với các cơ quan chức năng... Thông qua đó xây dựng kho tư liệu tham khảo góp phần giúp cơ quản lý nhận diện, nắm bắt các nhu cầu của sự phát triển trong doanh nghiệp, đưa ra các chính sách kịp thời, hợp lý để doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, hoạt động hiệu quả hơn.

Các thông tin sẽ được cập nhật liên tục, kịp thời, chính xác nhất trên Chất lượng Việt Nam online (VietQ.vn). Ban Biên tập rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của doanh nghiệp, cập nhật thông tin, phản hồi về Tòa soạn.

Phản hồi doanh nghiệp

Biện pháp phòng vệ thương mại của EU: Doanh nghiệp cần chiến lược ứng phó

Biện pháp phòng vệ thương mại của EU: Doanh nghiệp cần chiến lược ứng phó

(VietQ.vn) - Các chính sách phòng vệ thương mại của Liên minh châu Âu được áp dụng nhằm mục tiêu bảo đảm dòng lưu chuyển tự do của người dân, hàng hóa, dịch vụ và vốn trong thị trường nội khối; ban hành luật tư pháp, các vấn đề nội bộ và duy trì chính sách chung về thương mại, nông nghiệp, ngư nghiệp và phát triển khu vực.

Tin mới Đầu tư 24h

Hệ thống quản lý HACCP là gì?

Hệ thống quản lý HACCP là gì?

(VietQ.vn) - HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện quy chuẩn về thép

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện quy chuẩn về thép

(VietQ.vn) - Tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước phải thực hiện việc công bố hợp quy và ghi nhãn phù hợp với các yêu cầu quy định tại mục 2, mục 4 và mục 5 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông.

Quản lý chất lượng thép làm cốt bê tông

Quản lý chất lượng thép làm cốt bê tông

(VietQ.vn) - Thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp và thép làm cốt bê tông nhập khẩu phải được giám định hoặc chứng nhận phù hợp với quy định.

Quy định về ghi nhãn trên thép làm cốt bê tông

Quy định về ghi nhãn trên thép làm cốt bê tông

(VietQ.vn) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép làm cốt bê tông (QCVN 7:2011/BKHCN) quy định nhãn phải được ghi một cách rõ ràng, dễ đọc, không thể tẩy xoá.

Phương pháp thử tính chất cơ học đối với thép cốt bê tông

Phương pháp thử tính chất cơ học đối với thép cốt bê tông

(VietQ.vn) - Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông (QCVN 7:2011/BKHCN) có phần quy định rất rõ về phương pháp thử tính chất cơ học đối với thép cốt bê tông và bê tông dự ứng lực.

Yêu cầu kỹ thuật đối với thép cốt bê tông

Yêu cầu kỹ thuật đối với thép cốt bê tông

(VietQ.vn) - Trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông (QCVN 7:2011/BKHCN) đã quy định rất rõ về yêu cầu kỹ thuật đối với thép cốt bê tông, thép cốt bê tông dự ứng lực và thép cốt bê tông phủ epoxy.

Vì sao cáp quang biển đứt liên tục làm mạng internet bị chậm?

Vì sao cáp quang biển đứt liên tục làm mạng internet bị chậm?

Với tuyến cáp quang biển AAG, phải thừa nhận trong quá trình xây dựng nhà thiết kế kỹ thuật đã làm chưa chuẩn, nên tần suất đứt mới khá dày đặc như hiện nay.

Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định

Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định

(VietQ.vn) - Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật liên quan.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thép

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thép

(VietQ.vn) - Tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước, nhập khẩu thép có trách nhiệm kê khai, đăng ký hồ sơ sản xuất, nhập khẩu thép theo các quy định trong Thông tư 44/TTLT-BCT-BKHCN.

Quy định về miễn, giảm kiểm tra chất lượng thép

Quy định về miễn, giảm kiểm tra chất lượng thép

(VietQ.vn) - Đối với sản phẩm thép do cùng một người sản xuất với khối lượng lần sau không vượt quá trung bình của 3 lần nhập khẩu trước thì sau 3 lần kiểm tra chất lượng liên tiếp, nếu đạt yêu cầu thì được miễn, giảm kiểm tra và chỉ thực hiện kiểm tra xác suất.

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp với thép

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp với thép

(VietQ.vn) - Việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận sự phù hợp chất lượng thép sản xuất trong nước, thép nhập khẩu do tổ chức thử nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện.

Quy định đảm bảo chất lượng thép

Quy định đảm bảo chất lượng thép

(VietQ.vn) - Tổ chức, cá nhân sản xuất thép và nhập khẩu thép phải công bố sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Cần thiết áp dụng tiêu chuẩn để nâng chất lượng sản phẩm

Cần thiết áp dụng tiêu chuẩn để nâng chất lượng sản phẩm

(VietQ.vn) - Các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ càng cần phải sử dụng công cụ tiêu chuẩn hóa để nâng cao chất lượng sản phẩm trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Để sản phẩm điện - điện tử được lưu hành trên thị trường

Để sản phẩm điện - điện tử được lưu hành trên thị trường

(VietQ.vn) - Các sản phẩm, hàng hóa khi lưu thông trên thị trường doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

Phát hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Phát hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

(VietQ.vn) - Theo quy định chung thì Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) hiện đang thực hiện việc xuất bản và phát hành TCVN.

Hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp giấy chứng nhận ISO 9001

Hướng dẫn hoạt động đánh giá, cấp giấy chứng nhận ISO 9001

(VietQ.vn) - Cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phải công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008 (theo mẫu quy định) và thông báo đến cơ quan chủ trì (theo quy định) để theo dõi, tổng hợp.

Thiết bị điện, điện tử phái áp dụng quy chuẩn kỹ thuật

Thiết bị điện, điện tử phái áp dụng quy chuẩn kỹ thuật

(VietQ.vn) - Theo Khoản 1, Điều 5 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Chất lượng sản phẩm hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Xử lý vàng trang sức, mỹ nghệ tồn sau Thông tư 22

Xử lý vàng trang sức, mỹ nghệ tồn sau Thông tư 22

(VietQ.vn) - Khi ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng đã tính đến thời hạn hiệu lực áp dụng của văn bản này, doanh nghiệp có 8 tháng để chuẩn bị thực hiện.

Sản phẩm bị lỗi phải thu hồi ngay

Sản phẩm bị lỗi phải thu hồi ngay

(VietQ.vn) - Kịp thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có biện pháp khắc phục hậu quả khi phát hiện sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn hoặc sản phẩm, hàng hoá không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất như thế nào?

Áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất như thế nào?

(VietQ.vn) - Việc áp dụng tiêu chuẩn là tự nguyện (trừ các tiêu chuẩn đã được viện dẫn trong các quy chuẩn kỹ thuật hay trong các văn bản quy phạm pháp luật khác) còn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật là bắt buộc.

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang