Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định

author 17:34 12/09/2014

(VietQ.vn) - Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật liên quan.

Sự kiện: Đánh giá sự phù hợp

Hỏi: Xin quý báo có thể cho công ty tôi biết trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định trong việc giám định chất lượng thép?

thiennguyensteel_haiphong@gmail.com

Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định

Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Ảnh minh họa

Đáp: Trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật liên quan.

Đối với tổ chức thử nghiệm được chỉ định, trong thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định, phải tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng một lần.

Thông báo cho cơ quan ra quyết định chỉ định về mọi thay đổi có ảnh hưởng tới năng lực hoạt động thử nghiệm, giám định, chứng nhận đã đăng ký trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá sự phù hợp định kỳ hàng quý, 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7), hàng năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau) hoặc đột xuất theo yêu cầu. Báo cáo gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Chuyên mục có sự phối hợp với Vụ Hợp chuẩn hợp quy – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

(Mọi thông tin về lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng độc giả quan tâm, xin gửi câu hỏi về địa chỉ email: hoidap@vietq.vn)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang