Hà Nội lập Quỹ Phát triển khoa học HN-FOSTED có vốn 100 tỷ đồng

author 17:52 27/12/2014

(VietQ.vn) - UBND TP Hà Nội sẽ lập Quỹ phát triển KH&CN mang tên HN-FOSTED.

Ông Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội cho biết, UBND TP Hà Nội đã đồng ý thành lập Quỹ Phát triển KH&CN HN-FOSTED.

Quỹ là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở KH&CN Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; hoạt động không vì lợi nhuận; có chức năng cho vay, bảo lãnh vay, cấp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực KH&CN cấp Thành phố.

Hà Nội sẽ có Quỹ KHCN 100 tỷ

 

Nguồn vốn của Quỹ là từ Ngân sách (100 tỷ đồng); được bổ sung hàng năm đảm bảo ít nhất 100 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các khoản hợp pháp khác.

Bộ máy điều hành Quỹ bao gồm Hội đồng Quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ.

Chủ tịch Hội đồng Quỹ là Giám đốc Sở KH&CN.

Cơ quan điều hành Quỹ có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng Quỹ.

Giám đốc Quỹ là đại diện pháp nhân Quỹ, do Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm; trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở KH&CN và Giám đốc Sở Nội vụ.

Các bộ phận khác do Giám đốc Sở KH&CN quyết định thành lập dựa trên đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ.

Ban Kiểm soát Quỹ có 3 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Tổng biên chế của Quỹ (không kể cán bộ kiêm nhiệm) là 06 người; ngoài ra có thể có hợp đồng lao đồng thời vụ.

Minh Hà


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang