Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm định phương tiện đo

author 17:00 31/05/2022

(VietQ.vn) - Trong tháng 5, Chi cục TCĐLCL Hưng Yên tổ chức kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 04 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc và 01 cơ sở kinh doanh đồ điện. Kết quả 04/04 cơ sở kinh doanh vàng bạc sử dụng phương tiện đo còn hiệu lực kiểm định.

Sự kiện: CHUYÊN ĐỀ: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 996

Theo báo cáo kết quả hoạt động trong tháng 5 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên, Chi cục đã phổ biến hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Đo lường; phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, Chi cục TCĐLCL Hưng Yên đã ban hành 28 bản thông báo công bố hợp chuẩn, 11 bản thông báo công bố hợp quy, tiếp nhận 62 bản đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chi cục đã thực hiện khảo sát tại 28 đơn vị trên địa bàn tỉnh có sử dụng cân ô tô (13 đơn vị sản xuất kinh doanh bê tông tươi, 15 đơn vị sử dụng cân ô tô dịch vụ); Tiếp nhận thông báo về dự thảo văn bản kỹ thuật của các nước thành viên WTO do văn phòng TBT Việt Nam gửi qua cổng thông tin điện tử mạng lưới TBT và chuyển tới các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Trả lời, hướng dẫn doanh nghiệp và các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình đánh giá sự phù hợp và hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Chi cục TCĐLCL Hưng Yên chủ trì tổ chức kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. (ảnh minh họa)

Về thực hiện nhiệm vụ “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 tỉnh Hưng Yên” năm 2022, Chi cục đã thực hiện xong thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “đào tạo, tập huấn”; thương thảo, ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu gói thầu “đào tạo, tập huấn” theo quy định.

Chi cục gửi Thông báo về việc tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn dự kiến tổ chức vào tháng 7/2022 (Đảm bảo đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn; Kiểm soát, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; về phép đo trong thương mại bán lẻ) đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn, sử dụng nhiều phương tiện đo nhóm II và ban quản lý chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh để đăng ký tham gia các lớp đào tạo, tập huấn.

Trong tháng 5, Chi cục cũng chủ trì tổ chức kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 04 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc và 01 cơ sở kinh doanh đồ điện. Kết quả 04/04 cơ sở kinh doanh vàng bạc sử dụng phương tiện đo còn hiệu lực kiểm định; về tiêu chuẩn, chất lượng lưu giữ đầy đủ hồ sơ theo quy định; 01 cơ sở kinh doanh đồ điện đã thực hiện đánh giá chứng nhận và công bố hợp quy, gắn tem CR, ghi nhãn hàng hóa đầy đủ và lưu giữ hồ sơ chất lượng theo quy định.

Về kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại 18 cơ quan hành chính nhà nước (UBND cấp xã) của huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên, kết quả 18/18 đơn vị đã công bố áp dụng theo Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có ban hành mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng, xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, thực hiện kiện toàn ban chỉ đạo; sắp xếp hồ sơ gọn gàng, khoa học, dễ nhận biết.

Tuy nhiên, có 02/18 đơn vị chưa tiến hành đánh giá nội bộ, 01/18 đơn vị chưa thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh phạm vi áp dụng HTQLCL.

Cùng với đó, Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL đã thực hiện kiểm định đối với 831 phương tiện đo các loại; hiệu chỉnh, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 831 PTĐ các loại.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 6, Chi cục tiếp tục tham mưu, góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động TCĐLCL; hướng dẫn triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL đến các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới về TCĐLCL cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt.

Tổ chức triển khai nội dung kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/6/2021 kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ được giao của kế hoạch số 129/KH UBND ngày 17/10/2019 thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” tỉnh Hưng Yên. Tổ chức triển khai nội dung kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2022 về kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang