Kon Tum: Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

author 12:37 06/03/2023

(VietQ.vn) - Tỉnh Kon Tum vừa phát động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023.

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thực hiện Kế hoạch số 143/TĐC-TCCL ngày 16/01/2023 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2022-2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2023.

GTCLQG là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh. Giải thưởng vừa là mục tiêu, vừa là công cụ để các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa của mình.

GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPQO). Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì tổ chức hoạt động xét tặng hàng năm.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp. 

 Tỉnh Kon Tum hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia GTCLQG. (Ảnh minh họa)

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự áp cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng. 

Thời gian để doanh nghiệp tham gia đăng ký tham dự GTCLQG: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 31/3/2023. Sau khi nhận được đơn Đăng ký tham dự GTCLQG năm 2023 của tổ chức, doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ (viết báo cáo, lập hồ sơ tham dự, nộp hồ sơ tham dự). Các tổ chức, doanh nghiệp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum.

Được biết, một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch năm 2023 của tỉnh là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khả năng cạnh tranh thông qua áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến, đặc biệt là các tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn là nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng. Theo đó, Kon Tum sẽ thường xuyên hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố.

Tỉnh sẽ hướng dẫn, hỗ trợ từ 3 đến 5 doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hoá, hiện đại hoá hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Hướng dẫn, hỗ trợ từ 5 đến 7 doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; Hướng dẫn, hỗ trợ từ 1 đến 3 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

Bảo Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang