Lương Chủ tịch nước và các Bộ trưởng bao nhiêu?

author 10:59 29/08/2013

(VietQ.vn) – Lương không kể phụ cấp của Chủ tịch nước là gần 15 triệu, các Bộ trưởng là 14,3 triệu đồng/tháng.

Sự kiện:

Hôm 28/8, Đại diện Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng có hệ số lương 12,5. Cộng tất cả các khoản phụ cấp chức vụ, trách nhiệm...và trừ đi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổng lương Thủ tướng nhận mỗi tháng là 17,167 triệu đồng và không được hưởng thâm niên.

Hiện nay, theo quy định, chức danh có hệ số lương cao nhất là Tổng Bí thư, hưởng hệ số 14.

Chủ tịch nước hưởng hệ số lương 13. Như vậy, lương không kể phụ cấp của Chủ tịch nước (tính theo mức lương cơ bản hiện nay là 1,15 triệu đồng) là 14,95 triệu đồng/tháng.

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội hưởng hệ số lương 12,5. Như vậy, mức lương không kể phụ cấp của hai chức danh này là 14,375 triệu/tháng.

Các chức danh Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng – Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ,  Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Quốc hội có 2 hệ số lương, tùy thuộc thâm niên công tác và các yếu tố khác.

 

Như vậy, nếu tính theo hệ số lương bậc 1, Phó Chủ tịch nước hưởng mức lương 11,1, tương đương 12,765 triệu đồng/tháng, không kể phụ cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân tôi cao hưởng hệ số lương 10,4, tương đương 11,96 triệu/tháng, không kể phụ cấp.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội hưởng hệ số lương 9,8, tương đương 11,27 triệu/tháng, không kể phụ cấp.

Các Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Quốc hội đều hưởng hệ số lương 9,7, tương đương 11,155 triệu/tháng, không kể phụ cấp.

Bảng phụ cấp các chức danh lãnh đạo như sau:

  Trung ương

Đơn vị tính: 1.000 đồng

 

 

 

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh)

Đơn vị tính: 1000 đồng

 

 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xếp mức lương chức vụ bằng mức lương chức vụ của Bộ trưởng: Bậc 1 có hệ số lương bằng 9,7; bậc 2 có hệ số lương bằng 10,3.

Phòng nghiệp vụ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Các phòng và các tổ chức tương đương cấp phòng còn lại thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hưởng phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp phòng thuộc Sở của cấp tỉnh do Chính phủ quy định.

Các chức danh lãnh đạo ngoài quy định ở bảng phụ cấp chức vụ này thuộc Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hưởng phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của các chức danh lãnh đạo tương ứng thuộc Sở của cấp tỉnh do Chính phủ quy định.

Thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã (cấp huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

 

 

Các chức danh lãnh đạo ngoài quy định ở bảng phụ cấp chức vụ này thuộc Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện hưởng phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của các chức danh lãnh đạo tương ứng thuộc phòng của cấp huyện do Chính phủ quy định.

Hoàng Tuân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang