Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y đầu tư hàng nghìn tỷ đồng

authorThảo Nguyên 07:05 21/01/2016

(VietQ.vn) - Trong giai đoạn 2016-2020, ngành y tế sẽ tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm về ứng dụng và phát triển CNTT với tổng kinh phí 1.778 tỷ đồng.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Y tế vừa được lãnh đạo Bộ Y tế ra quyết định phê duyệt.

Kế hoạch này hướng tới mục tiêu đảm bảo hệ thống thông tin tích hợp, thống nhất tại cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc đáp ứng được yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chất lượng các dịch vụ y tế, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước ngành Y tế giai đoạn 2016 – 2020 nhằm hoàn thiện triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử đến tất cả các đơn vị trong ngành y tế và kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ; có đủ, kịp thời các số liệu cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý ngành y tế; có hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực quản lý hành chính quan trọng như quản lý nhân lực, tài chính kế toán… tại  Bộ Y tế và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ được thực hiện trên môi trường điện tử.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y đầu tư hàng nghìn tỷ đồngNâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngành y đầu tư hàng nghìn tỷ đồng

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, các mục tiêu cụ thể gồm: có 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức 3 trở lên, trong đó có 50% đạt mức 4; thực hiện cơ chế một cửa trực tuyến đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công của Bộ Y tế; các dịch vụ công liên quan tới xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Y tế được kết nối với hệ thống Hải quan một cửa; Bộ Y tế và 100% các đơn vị trực thuộc Bộ có Cổng/ Trang thông tin điện tử cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin  theo quy định; có 100% bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế có hệ thống phát số, đăng ký khám chữa bệnh điện tử, cho phép người dân đăng ký khám, chữa bệnh thông qua phương tiện điện tử kết nối Internet.

Kế hoạch cũng nêu rõ danh mục 33 dự án, nhiệm vụ trọng điểm về ứng dụng, phát triển CNTT của Bộ Y tế sẽ được triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 như: xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống tổ chức và nhân lực ngành y tế, tích hợp bản đồ địa lý GIS; xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu của Bộ Y tế; hoàn thiện hệ thống thông tin tích hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý ngành y tế của Lãnh đạo Bộ; xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa của Bộ Y tế; xây dựng hệ thống thông tin quản lý y bạ điện tử (hồ sơ sức khỏe điện tử); xây dựng kiến trúc tổng thể Y tế điện tử; ứng dụng CNTT trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; xây dựng hệ thống thông tin quản lý tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm; bản đồ điện tử dân số… Tổng kinh phí dự kiến của 33 dự án, nhiệm vụ trọng điểm này là hơn 1.778 tỷ đồng.

Việc thực hiện Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2016 - 2020 sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, nâng cao chất lượng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận, sử dụng các dịch vụ  y tế, các dịch vụ quản lý hành chính trong ngành y tế, đồng thời tăng cường khả năng giám sát đối với các hoạt động của ngành y tế.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang