Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

author 07:34 13/02/2024

(VietQ.vn) - Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 15/2023/TT-BXD ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật (Phần 1-10).

Theo đó, QCVN 07:2023/BXD do Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam biên soạn, Cục Hạ tầng kỹ thuật phối hợp chuyên môn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2023/TT-BXD.

QCVN 07:2023/BXD thay thế QCVN 07:2016/BXD được ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

QCVN 07:2023/BXD bao gồm 10 phần: QCVN 07-1:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp nước; QCVN 07-2:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật –  Công trình thoát nước; QCVN 07-3:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình hào và tuy len kỹ thuật;

Ảnh minh họa.

QCVN 07-4:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật –  Công trình giao thông đô thị; QCVN 07-5:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp điện; QCVN 07-6:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp xăng dầu, khí đốt; QCVN 07-7:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình chiếu sáng;

QCVN 07-8:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình viễn thông; QCVN 07-9:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng; QCVN 07-10:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và nhà tang lễ.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước. Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho: Các công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất; Các nhà máy xử lý nước cấp từ công trình khai thác nước tới trạm bơm nước sạch; Mạng lưới đường ống và trạm bơm tăng áp, các công trình phụ trợ trên mạng lưới.

Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho: Các công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất; Các nhà máy xử lý nước cấp từ công trình khai thác nước tới trạm bơm nước sạch; Mạng lưới đường ống và trạm bơm tăng áp, các công trình phụ trợ trên mạng lưới.

An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang