v

Sự khác biệt trong quản lý chất lượng cho tổ chức với ISO 10081:2020

author 06:54 26/06/2020

(VietQ.vn) - Quản lý chất lượng và khuyến khích nhân viên tham gia vào hệ thống quản lý là điều rất cần thiết đối với mỗi tổ chức. Sự xuất hiện của ISO 10018 hứa hẹn sẽ mang đến cho tổ chức sự sáng tạo đổi mới và trau dồi các kỹ năng cho nhân viên của mình.

Yếu tố con người trong hệ thống quản lý chất lượng

Kết quả thực hiện tổng thể hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống phụ thuộc cơ bản vào sự tham gia của những người có năng lực và việc họ gắn kết với tổ chức một cách thích hợp. Sự tham gia của con người là điều quan trọng để hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức đạt được những kết quả nhất quán và phù hợp với chiến lược, giá trị của tổ chức. Điều quan trọng là phải nhận biết, phát triển, đánh giá kiến thức, kỹ năng, hành vi và môi trường làm việc cần cho sự tham gia hiệu quả của những người có năng lực cần thiết.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực đòi hỏi lãnh đạo cần tham gia một cách tích cực nhằm đạt được các mục tiêu về sự tham gia và năng lực con người. Lãnh đạo cần khuyến khích mọi người chịu trách nhiệm và tạo điều kiện giúp mọi người có thể đạt được các kết quả mong muốn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý và quy định liên quan. Cùng với đó, lãnh đạo cần thể hiện cam kết của mình với sự tham gia và năng lực con người bằng cách: thiết lập các chiến lược, chính sách và mục tiêu; xác định trách nhiệm và quyền hạn; đảm bảo hiểu rõ các nhu cầu và mong muốn của khách hàng; xác định các yêu cầu đối với nhân sự như kiến thức, kỹ năng và hành vi; đánh giá các yêu cầu về nguồn lực như cơ sở hạ tầng, môi trường, điều kiện làm việc; cung cấp các nguồn lực cần thiết; khuyến khích trao đổi thông tin.

Tiêu chuẩn ISO 10018:2020 đưa ra hướng dẫn về các yếu tố con người có thể ảnh hưởng tới năng lực, sự tham gia của họ và tạo ra giá trị giúp đạt được các mục tiêu của tổ chức. Bên cạnh đó, dựa trên phương pháp tiếp cận theo quá trình chiến lược về sự tham gia và năng lực con người để phát triển ở tất cả các cấp của tổ chức.

Khi sự tham gia và năng lực con người được theo dõi, đo lường và phân tích trong phạm vi hệ thống quản lý chất lượng, điều này sẽ mang lại những kết quả giúp lãnh đạo cao nhất đưa ra các quyết định cải tiến, nhờ đó dẫn tới nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng.

Sự khác biệt trong quản lý tổ chức

Mỗi cam kết của nhân viên với công việc không chỉ bằng hành động mà còn là cảm xúc họ thể hiện với tổ chức, vì mục tiêu chung của tổ chức. Chính vì thế, cảm xúc của nhân viên sẽ khiến họ trở nên quan tâm đến công việc của mình và luôn đặt bản thân vào mục tiêu của tổ chức chứ không đơn thuần chỉ quan tâm đến tiền lương hoặc hưởng lợi ích từ phía tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 10018:2020 tạo ra sự khác biệt ở chính điểm này.

 Tạo sự khác biệt cho tổ chức để thỏa mãn nhu cầu khách hàng

ISO 10018: 2020, Quản lý chất lượng - Khuyến nghị cho sự tham gia của nhân viên, tính đến khó khăn trong việc khuyến khích nhân viên áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và hiểu được sự hữu ích của họ đối với công việc hàng ngày. Bằng cách tập trung vào việc tích hợp tốt hơn các chiến lược tham gia, tiêu chuẩn thiết lập một khuôn khổ nhằm tăng cường sự tham gia và năng lực của những người làm việc trong một tổ chức, đồng thời mang lại cho họ cảm giác là người quan trọng.

John J. Guzik - Nhà cung cấp của nhóm làm việc chung hướng dẫn về sự tham gia của mọi người (ISO / TC 176 / SC 3 / JWG 21) cho rằng, tiêu chuẩn quốc tế này trình bày các bước thực tế mà giám đốc điều hành và quản lý có thể làm theo để áp dụng và đánh giá.

Ông Guzik nói thêm, năng lực và sự phát triển của nhân viên phải là khía cạnh tập thể của tổ chức và không chỉ dành cho các cá nhân cụ thể. Nhân viên cần xem công việc hiện tại của họ có thể phát triển như thế nào thông qua đào tạo và hiểu các cơ hội mở ra trong tổ chức. Nếu họ thấy rằng tổ chức của họ đang đầu tư để tăng cơ hội của họ bằng cách đào tạo và nâng cao kỹ năng, nhân viên sẽ cảm thấy tầm quan trọng của mình. 

Tiêu chuẩn ISO 10018:2020 hướng dẫn về việc huy động sự tham gia của mọi người vào hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức và tăng cường sự tham gia cùng với năng lực của họ trong phạm vi hệ thống này. Tiêu chuẩn có thể áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình hay hoạt động. Tiêu chuẩn nhằm mục đích đưa các nguyên tắc quản lý chất lượng đến cấp độ nhân viên, được thiết kế để thường xuyên được tư vấn bởi các nhân viên. Mục tiêu không chỉ đơn giản là cung cấp cho họ tài liệu này trong các cuốn sách mà sau đó họ sẽ để lại trên kệ.

 

Ngăn chặn hành vi kinh doanh phụ tùng xe máy giả(VietQ.vn) - Cơ quan chức năng TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành xử phạt hành chính 2 cơ sở kinh doanh phụ tùng xe máy tại Quận 5 vì có hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ.

  An Hạ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang