v

Tạo thuận lợi cho việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện ATTP

author 09:14 16/11/2021

(VietQ.vn) - Bộ NN&PTNT đang dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

Bộ NN&PTNT cho biết, thời gian qua có một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT như: Một số biên bản thẩm định, mẫu báo cáo, cách cấp mã số cho cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu cần phải thay đổi cho phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý.

Do vậy, việc xây dựng và ban hành “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT” là cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm và bảo đảm tính hợp pháp.

Vắng khách ‘Tây’ chợ Đồng Xuân và Bến Thành đìu hiu

 Tạo thuận lợi cho việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện ATTP.

Bộ NN&PTNT cũng cho biết, mục đích của dự thảo nhằm quy định thành phần hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận ATTP quy định tại Luật ATTP cũng như giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

Dự thảo Thông tư gồm 2 điều và 7 phụ lục, trong đó Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT; Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT.

Đối với Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Luật An toàn thực phẩm; sửa đổi trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ATTP theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 Luật An toàn thực phẩm; sửa đổi bổ sung quy định về cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất,

Đối với Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT và Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT, dự thảo sửa đổi bổ sung Điều 10 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 6, Điều 1 Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT như sau “Điều 10: Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật ATTP”. Bên cạnh đó, bãi bỏ Khoản 6 Điều 1, Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT.

Việt Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang